OP-Pohjola-gruppens årsredovisning 2012
Pohjola Bank Abp:s årsredovisning 2012