sv
|

OP-Pohjolas grunduppgift är att främja ägarkundernas, kundernas och omvärldens bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Våra produkter och tjänster förnyas fortlöpande tack vare det långvariga samarbetet med våra kunder. 

Vi arbetar Tillsammans. Som grupp.

OP-Pohjola-gruppens årsberättelse 2013

OP-Pohjola-gruppen är Finlands största finansgrupp. Den erbjuder sina kunder de bästa koncentreringsförmånerna samt landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, placerings- och försäkringstjänster. Gruppen består av cirka 180 självständiga andelsbanker och deras centralinstitut OP-Pohjola anl jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppens verksamhet baserar sig på kooperation.

Pohjola Bank Abp.s årsberättelse 2013

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjola betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjola Bank Abp:s aktie i serie A noteras på NASDAQ OMX Helsingfors.