Pankkitoiminta

Pankkitoiminta on OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin. OP-Pohjolan pankkitoiminnan valikoimassa on tuotteet ja palvelut niin talouden hoitoon ja asunnon hankintaan kuin sijoittamiseenkin. Yrityksille OP-Pohjola tarjoaa rahoitukseen, kassanhallintaan ja maksuliikkeen hoitoon tarvittavat palvelut.

Vuonna 2013 OP-Pohjolan pankkitoiminnan kasvu jatkui vahvana. Talouteen liittyvä epävarmuus on kuitenkin hidastanut luottokannan kasvua vertailukaudesta.

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja supistui vain 3,1 prosenttia 411 miljoonaan euroon, vaikka korkokate pieneni odotetusti ja pankkivero kasvatti kustannuksia. Palkkiotuottojen ja kaupankäynnin nettotuottojen kasvu kompensoivat matalan korkotason seurauksena aiheutunutta korkokatteen laskua. Nettotuotot kasvoivat 14 miljoonaa euroa vertailukaudesta 1 706 miljoonaan euroon. Kulut kasvoivat 40 miljoonaa euroa. Pankkiveron osuus kulukasvusta oli 44 miljoonaa euroa.

Pankkitoiminnan luottoriskiasema on säilynyt vakaana ja riskitaso maltillisena. Saamisten arvonalentumiset, 81 miljoonaa euroa, säilyivät alhaisella tasolla ja pienenivät 14 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Lue lisää Pankkitoiminnan tuloksesta OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomuksesta.

Rahoitus

OP-Pohjola-ryhmä vahvisti asemaansa hidastuvassa markkinassa. OP-Pohjola-ryhmän kasvu oli raportointivuonna sekä henkilöasiakas- että yritysrahoituksessa selvästi kilpailijoita nopeampaa.

Yritysten rahoituksen tarve jatkui hyvänä ja yritysluottokanta kasvoi katsauskaudella 5,0 prosenttia.

OP-Pohjola-ryhmän uusien nostettujen asuntoluottojen määrä supistui 17 prosenttia vertailukaudesta. Ryhmän markkinaosuus asuntoluottokannasta säilyi edelleen vahvana ja oli joulukuun lopussa 37,8 prosenttia (36,9). Kulutusluottokanta kasvoi 2,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Luottomarginaalit nousivat selvästi pankkien siirtäessä kallistuneen varainhankinnan kustannusta antolainauksen marginaaleihin ja ennakoidessa sääntelyn kiristymisen vaikutuksia.

Asuntoluottojen marginaalien nousu tasaantui loppuvuonna. Luottoon liittyvä riski vaikutti aikaisempaakin enemmän luoton marginaaliin, ja etenkin yritysrahoituksessa yksittäisten luottojen hintaerot olivat suuria.

Asunto- ja kiinteistövälitys oli koko toimialalla hiljaisempaa kuin aiempina vuosina. OP-Kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä oli katsauskaudella 13 540 eli 17 prossenttia pienempi kuin vuotta aiemmin (16 292).

OP-Pohjola-ryhmän talletukset kasvoivat katsauskaudella 5,2 prosenttia. Matalan korkotason jatkuessa ja määräaikaistalletusten alentuneiden korkotuottojen johdosta sijoitustalletusten määrä supistui vuoden aikana 2,9 prosenttia. Talletuskasvun painopiste on siirtynyt maksuliiketalletuksiin, joiden määrä kasvoi vuodessa 12,5 prosenttia.


Maksaminen ja uudet palvelut

Kansallinen suoraveloituspalvelu päättyy tammikuussa 2014. Kaksi kolmasosaa suoraveloitusta käyttäneistä OP-Pohjola-ryhmän asiakkaista valitsi verkkopankkiin lähetettävän e-laskun. Sähköiset palvelut ovat asiakkaiden päivittäisasioinnin pääasiallisia kanavia. Verkkopalvelu on suosituin kanava, mutta OP-mobiili jatkaa merkittävästi kasvuaan henkilöasiakkaiden päivittäisessä pankkiasioinnissa. Latausmäärillä mitattuna OP-mobiililla on käyttöjärjestelmästä riippumatta käyttäjiä 500 000.

OP-Pohjolan asema yritysten kassanhallinnan ja maksuliikkeen hoitajana on vahvistunut edelleen. OP-Pohjola on pääasiallinen pankki ammatinharjoittajien ja pienten yritysten maksuliikkeessä ja markkinaosuus myös julkisyhteisöjen maksuliikkeestä on vahvistunut lukuisten voitettujen kilpailutusten myötä.

OP-Pohjola-ryhmä on toiminut valtion maksuliikenteen päävälittäjänä 1.12.2012 alkaen. Sopimuskausi kestää seitsemän vuotta. Päävälittäjäpankin tehtäviin kuuluu kaikki maksuliike- ja laskujenvälityspalvelut, esimerkiksi veronpalautusten välittäminen. Sopimukseen kuuluu lisäksi muun muassa sähköinen sopimusten hallinta ja verkkolaskutusportaalin käyttöönotto.

Raportointivuonna lanseerattiin myös Suomen ensimmäinen yhteisöllinen pankkipalvelu Ryhmätuottotili, jossa jokainen yksittäinen säästäjä voi vaikuttaa tuoton muodostumiseen. Ryhmätuottotili on verkossa avattava tili, ja se on uusi tapa sijoittaa rahaa määräaikaistilille. Tilin korko määräytyy sen perusteella, kuinka paljon asiakkaat yhteensä tekevät talletuksia Ryhmätuottotilille sen osallistumisaikana. Ryhmätuoton lanseerauksessa sosiaalisella medialla on tärkeä rooli ja jokainen voi vaikuttaa tilinsä korkoon suosittelemalla tiliä myös ystäville.

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän uusista, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin kehitetyistä ja lanseeratuista palveluista ja tuotteista vuonna 2013.

 

OP-Pohjola Nyt: OP-Pohjola Nyt perehtyy mobiiliin pankkimaailmaan

 

OP-Pohjola Nyt: OP-Pohjola Nyt vieraili Tapiolan uudistetussa konttorissa