Vahinkovakuutus

OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin vahinkovakuuttaja. OP-Pohjola tarjoaa kattavan ja monipuolisen vakuutusturvan sekä ennakoivan riskienhallinnan palvelut henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille.

OP-Pohjolalla on vahva markkina-asema Suomessa, kattavat sähköiset palvelut ja konttoriverkko  sekä kattavat vakuutusratkaisut omaisuuden ja toiminnan sekä terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen. Paikallisuus, asiakastuntemus ja osaava henkilöstö luovat vahinkovakuutusten myynnille hyvän perustan.

Vahinkovakuutustoiminnan muodostavat Pohjola Vakuutus, A-Vakuutus, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja Baltiassa toimiva Seesam-yhtiö.

Vuosi 2013

  • Vahinkovakuutustoiminnan kasvu jatkui vahvana. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 prosenttia yli 1,2 miljardiin euroon. Etuasiakastalouksien ja yritysasiakkaiden määrien kasvu oli erinomainen.
  • Korvaustoiminnassa vuosi oli kiireinen. Pohjolaan ilmoitettiin 487 000 uutta vahinkoa, mikä on 35 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahinkojen määrää lisäsi asiakasmäärien kasvu. Vuoden 2013 aikana korvaustoiminnassa otettiin käyttöön myös uuden korvausjärjestelmän ensimmäinen vaihe.
  • Pohjolan perustama ortopediseen päiväkirurgiaan erikoistunut Omasairaala Oy aloitti toimintansa vuoden alussa. Lokakuussa sairaala aloitti yksityisen tapaturmapäivystyksen, joka täydentää julkisen sektorin tapaturmanhoitoa. Joulukuun alusta alkaen Omasairaala ryhtyi tuottamaan myös OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin pääkaupunkiseudun henkilöstön työterveyspalvelut.
  • Vahinkovakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 167 miljoonaan euroon (92). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde vahvistui 86,9 prosenttiin (90,5) vahvan kasvun ja tehokkuuden paranemisen ansiosta. Myös sijoitustoiminnan tuotot vahvistuivat edellisvuodesta.

Lue lisää Vahinkovakuutuksen tuloksesta OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomuksesta. 

Strategia

Vahinkovakuuttamisen keskeisenä tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin henkilöasiakkaissa ja pienissä ja keskisuurissa yritysasiakkaissa ja parantaa toiminnan tehokkuutta olennaisesti. 

Keskeiset painopistealueet ovat:

  • markkina-aseman vahvistaminen henkilöasiakkaissa ja pienissä ja keskisuurissa yritysasiakkaissa
  • tehokkuuden parantaminen
  • henkilövakuuttaminen sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut.

Parhaat kokonaisratkaisut ja keskittämisedut

Pohjola Vakuutuksen markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen vuoden 2013 aikana. Markkina-aseman vahvistuminen perustui menestyksekkääseen ristiinmyyntiin, kun yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi 1,425 miljoonasta 1,518 miljoonaan asiakkaaseen.


OP-Pohjola haluaa tarjota asiakkailleen parhaat kokonaisratkaisut ja keskittämisedut. Keskittämällä pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjola-ryhmään henkilöasiakkaat saavat OP-bonuksia, joita he voivat käyttää pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. Vuonna 2013 OP-bonuksia käytetiin 1,78 miljoonaan vakuutuslaskuun, joista 253 000 laskua maksettiin kokonaan OP-bonuksilla. Bonuksilla maksettujen vakuutusmaksujen määrä oli 89 miljoonaa euroa (82).

OP-Pohjola uudisti myös kumppaniyritysten edut. Kumppaniyritys on pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan keskittänyt yhtiö, jonka omistaja työskentelee yrityksessä. Vuoden 2014 eritysedut liittyvät terveysvakuuttamiseen.

Asioinnin sujuvuus ja vahinkojen ennaltaehkäisy

OP-Pohjolan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ylivertainen asiakaskokemus – kustannustehokkuutta unohtamatta. Asioinnin sujuvuuden varmistamiseksi Pohjola Vakuutus panostaa voimakkaasti verkko- ja mobiilipalveluihin. Pohjola haluaa auttaa asiakkaitaan vahinkojen ennaltaehkäisyssä tuomalla uusia riskienhallintapalveluja asiakkaidensa käyttöön. 

OP-verkkopalvelussa henkilöasiakas voi hoitaa vakuutusasioitaan monipuolisesti. Asiakas voi mm. tehdä vahinkoilmoituksen ja seurata sen käsittelyä sekä ottaa uusia vakuutuksia tarpeidensa mukaan. OP-Mobiilissa asiakas voi tarkistaa omat vakuutustietonsa, saada apua ja ohjeita vahinkotilanteeseen ja tehdä vahinkoilmoituksen. Pohjola kasvatti sähköisen vakuutuspostin käyttöönottaneiden asiakkaiden määrää 200 000:een vuonna 2013. Säästö jokaisen asiakirjansa sähköistävän asiakkaan osalta on keskimäärin 142 sivua paperia. Vuonna 2013 lähetimme asiakkaillemme 1,3 miljoonaa liitettä vähemmän mikä on yhteensä 10 miljoonaa sivua vähemmän paperia.

Maaliskuusta 2013 alkaen Pohjola Vakuutus on tarjonnut yritysasiakkaidensa käyttöön sähköisen riskienhallinnan työkalun, Pohjolan Riskienhallintamenetelmän, joka toimii osana Vakuutusten verkkopalvelua. Se koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta: riskien arvioinnista, turvallisuushavainnoista sekä turvallisuuden seurannasta. Riskitekijöiden tunnistaminen ja seuraaminen auttaa hallitsemaan henkilö-, omaisuus- ja muita vahinkoriskejä sekä turvaamaan organisaation häiriöttömän toiminnan.

Kesäkuussa Pohjola Vakuutus toi markkinoille kotitalousasiakkaille suunnatun Kotiturvapalvelun, jonka Pohjola tuottaa yhdessä yhteistyökumppani G4S:n kanssa. Kotiturvapalvelussa Pohjolan kotivakuutusasiakkaat voivat turvata kotinsa mahdollisten murtojen, vesivuotojen tai tulipalojen varalta.


Terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen

Vuonna 2013 Pohjola Vakuutus panosti voimakkaasti asiakkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseen.

Vuoden alussa toimintansa aloittanut ortopediaan ja käsikirurgiaan erikoistunut Omasairaala on ensimmäinen vakuutusyhtiön perustama sairaala Suomessa. Saman katon alla ovat erikoislääkäreiden vastaanottopalvelut, tutkimukset, leikkauspalvelut ja kuntoutus. Myös vakuutusasioiden käsittelyyn saa apua paikan päällä. Tavoitteena on hoitoketjun lyhentäminen. Erilaisten ortopedisten vammojen aiheuttamaa keskimääräistä työkyvyttömyysaikaa on pystytty Omasairaalan tehokkaan toiminnan ansiosta lyhentämään merkittävästi, esimerkiksi polven kierukkavammoissa hoitoketju on ollut keskimäärin 63 prosenttia tavanomaista lyhyempi. Asiakaskokemusta mitataan asiakkaiden antaman palautteen perusteella. Sairaalan nettosuositteluindeksi (NPS) oli vuoden aikana keskimäärin 92,2.

Lisäksi vuonna 2013 Pohjola Vakuutus toi markkinoille uudenlaisen, kokonaisvaltaisemman henkilövakuutuksen, jonka avulla asiakas voi aiempaa monipuolisemmin vakuuttaa terveytensä. Vakuutuksen yläikäraja on nostettu jopa sataan vuoteen. Keskeistä ovat hyvinvoinnin varmistaminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja vahingon sattuessa potilaan nopea paraneminen.

OP-Pohjolan vahinkovakuutusliiketoiminta jatkaa strategian määrätietoista toteuttamista kasvattamalla ryhmän keskittäjäasiakkaiden määrää ristiinmyynnillä omalle asiakaskunnalle, erityisesti henkilöasiakkaissa ja pk-yritysasiakkaissa. Vahinkovakuutusliiketoiminnan tavoitteena on luoda uutta kasvua ja lisätä asiakasuskollisuutta henkilövakuuttamisen ja terveyden ja hyvinvoinnin palveluilla. Kilpailuetua vahvistetaan lisäämällä turvallisuus- ja riskienhallintapalveluita osaksi vakuutustarjontaa.

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän uusista, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin kehitetyistä ja lanseeratuista palveluista ja tuotteista vuonna 2013.

 

OP-Pohjola Nyt: Riskit haltuun Pohjolan Riskienhallintamenetelmällä

 

OP-Pohjola Nyt: Kokonaisvaltaisempaa henkilövakuuttamista