Varallisuudenhoito

OP-Pohjola-ryhmän varallisuudenhoitoliiketoiminta-alue tarjoaa monipuoliset palvelut ja tuotteet vakuutussäästämisessä, henkilöriskien vakuuttamisessa, rahastoissa sekä sopimuspohjaisessa täyden valtakirjan omaisuudenhoidossa ja sijoituskonsultoinnissa. OP-Pohjolan vahvuutena on laaja palveluverkko.

Varallisuudenhoitosegmentin palkkiotuotot muodostuvat varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan sekä henkivakuutusten palkkioista.

Vuosi 2013

 • Liiketoiminta-alueen yhdistäminen on edennyt hyvin.
 • Hallinnoitavat varat ylsivät kaikkien aikojen ennätykseen, yli 50 miljardiin euroon.

OP-Pohjola-ryhmän varallisuudenhoitoliiketoiminta-alueen tulos ennen veroja kasvoi 113 miljoonaan euroon (101) ja tulos käyvin arvoin oli 96 miljoonaa euroa (315).

Lue lisää Varallisuudenhoidon tuloksesta OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomuksesta.

Rahastot

OP-Pohjola-ryhmän rahastoliiketoiminnan tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin sekä tarjota asiakkaille kilpailukykyinen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaava rahastovalikoima. OP-Rahastoyhtiön tuotekehityksen tavoitteena on tarjota asiakkaille houkuttelevia, tehokkaita ja kilpailijoista erottuvia rahastoja. Tuotekehityksessä pyritään aina myös asiakkaalle edulliseen hinnoitteluun.

Pääosaa OP-sijoitusrahastojen salkuista hoitaa Pohjola Varainhoito, joka on markkinajohtaja instituutioiden varainhoidossa Suomessa. Osassa rahastoja salkunhoito on ulkoistettu kansainvälisille yhteistyökumppaneille, joita tällä hetkellä on yhteensä 11 kappaletta. OP-sijoitusrahastojen valikoimaa täydentävät kansainvälisten yhteistyökumppaneiden J.P. Morgan Asset Managementin ja Fidelity Worldwide Investmentsin rahastot, joita OP-Rahastoyhtiö välittää Private Banking -asiakkaille.

Vuosi 2013

 • Rahastopääomat kasvoivat 20,4 prosenttia 14,4 miljardiin euroon ja OP-Pohjola-ryhmän osuus Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomista nousi 19,2 prosenttiin (18,0).
 • Markkinoiden kattavin kiinteistösijoitusrahasto OP-Vuokratuotto esiteltiin huhtikuussa 2013 ja se keräsi ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana merkintöjä 150 miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2012 markkinoille tuodut säästäjärahastot lisäsivät merkittävästi kuukausisäästämistä ja keräsivät 280 miljoonan euron nettomerkinnät vuonna 2013. Samalla ajanjaksolla rahastoihin tuli uusia osuudenomistajia 31 841 kappaletta.
 • Suomen ainoa vesiteknologiaan sijoittava rahasto OP-Puhdas Vesi -rahasto otti käyttöön hyväntekeväisyysosuudet, joilla kerätään rahaa vesiensuojeluhankkeisiin. Rahaston koko kasvoi 99 miljoonaan euroon ja rahastoon merkinnän teki vuoden aikana 4 031 uutta osuudenomistajaa
 • OP-Rahastoyhtiö päätti luopua rahastojen 8 euron minimimerkintäpalkkioista 1.1.2014 alkaen. Myös rahastojen hallinnointipalkkioiden tasoja on laskettu tuoteuudistusten yhteydessä.
 • OP-Afrikka-erikoissijoitusrahasto menestyi vuoden aikana hyvin ja oli mm. Morningstar.fi:n toiseksi seuratuin rahasto vuoden aikana.

Henkivakuutus

OP-Pohjolan henkivakuutustoimintoon kuuluvat OP-Henkivakuutus sekä Aurum Sijoitusvakuutus, joka on muodostettu vuonna 2012 entisestä Skandia Lifen Suomen liiketoiminnosta. Päätuotealueina ovat riskivakuutukset ja säästö- sekä sijoitusvakuutukset. Henkivakuutustoiminnolla on noin 470 000 asiakasta, joilla on yli 800 000 voimassa olevaa vakuutussopimusta. Lisäksi OP-Henkivakuutus hoitaa Suomi-yhtiön yli 200 000 asiakkaan vakuutuskantaa.

Vuosi 2013

 • Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 17 prosenttia 6,3 miljardiin euroon miljardiin euroon.
 • Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulon kasvoi 53 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna, koska vaihtoehtoisten sijoitusten tuotto-odotukset olivat alhaiset.
 • Riskivakuutuksen maksutulo säilyi ennallaan vaikka uusien asuntoluottojen määrän pudotus laski takaisinmaksuturvan kysyntää.
 • Aurumin asiakkaista tuli OP-Pohjolan asiakkaita ja Aurumin henkilöasiakkaat pääsivät OP-bonusjärjestelmän piiriin.
 • Aurumin asiakkaiden sijoitussalkut uudistettiin ja asiakkaiden sijoitussalkkujen vuotuisen kulut pienenivät muutosten ansiosta keskimäärin 1 prosenttiyksikön.

Varainhoito

OP-Pohjola-ryhmään kuuluva Pohjola Varainhoito on markkinajohtaja instituutioiden varainhoidossa Suomessa. Se tarjoaa instituutiosijoittajille täyden palvelun varainhoitoa, joka voi olla täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, sijoituskonsultointia tai sisältää yksittäisiä tuoteratkaisuita. Asiakkaille on tarjolla erittäin laaja tuotekirjo kaikissa eri omaisuuslajeissa – omien tuotteiden lisäksi käytetään myös valikoitujen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tuotteita.

Yksityis- ja yritysasiakkaiden Private Banking -asiakkuussopimukseen liittyvän varallisuudenhoidon palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Palveluun kuuluvat myös kaikki OP-Pohjola-ryhmän pankki- sekä vakuutustuotteet ja asiakas saa apua tarvittaessa myös muihin kodin talouteen liittyvissä asioissa, kuten laki- ja asuntopalveluasioissa. Sopimuspohjaista varallisuudenhoitoa tarjoavat OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien pankkien OP-Private-yksiköt sekä Pohjola Private. Myös Private Bankingissa on käytössä omien tuotteiden lisäksi valikoitujen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tuotteita. Private Banking -verkosto on Suomen laajin kattaen yhteensä 39 toimipaikkaa. Private Banking -palvelut ovat tarjolla kaikkien osuuspankkien asiakkaille alueellisen yhteistyömallin kautta.

Vuosi 2013

  • Private Banking -asiakkaiden määrä lisääntyi 18 prosenttia yli 19 000:een ja asiakasmäärän kasvu oli kaikkien aikojen paras.
  • Private Banking -asiakkaiden sopimuspohjaisesti hoidettava varallisuus kasvoi ennätyksellisesti 27 prosenttia yli 10,5 miljardiin euroon.
  • Asiakkaiden tyytyväisyys Private Banking -palveluun parani edelleen kolmatta kertaa peräkkäin (Lähde: Add Valuen tutkimus).
  • Pohjola Varainhoito säilytti asemansa Suomen suurimpana instituutiovarainhoitajana (Lähde: SFR tutkimus).

Lue lisää OP-Pohjola-ryhmän uusista, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin kehitetyistä ja lanseeratuista palveluista ja tuotteista vuonna 2013.

 

OP-Pohjola Nyt: Sijoitusstrategia 2014