OP-Pohjola-ryhmän rakenne ja hallinto

OP-Pohjola-ryhmän muodostavat osuuspankkien yhteenliittymä sekä sellaiset yritykset, joiden äänivallasta yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt omistavat yli puolet.

Näistä merkittävimpiä ovat vakuutusyhtiöt, joiden kanssa yhteenliittymä muodostaa vakuutus- ja rahoitusryhmittymän. Lue lisää: OP-Pohjola-ryhmän juridinen rakenne.

 

OMISTUSOSUUS OSAKKEISTA, % OSUUSPANKIT OP-
POHJOLA OSK
POHJOLA-KONSERNI RYHMÄ YHTEENSÄ
31.12.2013
OP-Pohjola osk 100 0,0 0,0 100

Pohjola Pankki Oyj 16,0 37,5 53,5

Pohjola Vakuutus Oy 100 100

Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen 100 100

Seesam Insurance AS 100 100

Pohjola Terveys Oy 100 100

Omasairaala Oy 100 100

A-Vakuutus Oy 100 100

Pohjola Varainhoito Oy 100 100

Pohjola Asset Management Execution Services Oy 100 100

PAM USA Funds Oy 100 100

Pohjola Kiinteistösijoitus Oy 100 100

Pohjola Finance Estonia As 100 100

Pohjola Finance SIA 100 100

UAB Pohjolan Finance 100 100

OP-Henkivakuutus Oy 15,0 76,0 9,0 100

Aurum Sijoitusvakuutus Oy 100,0 100

Helsingin OP Pankki Oyj 100,0 100

OP-Kotipankki Oyj 60,7 22,5 16,9 100

OP-Asuntoluottopankki Oyj 100,0 100

OP-Rahastoyhtiö Oy 100,0 100

OP-Palvelut Oy 100,0 100

OP-Prosessipalvelut Oy 100,0 100
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö 78,5 21,5 100Pohjola Pankki Oyj:n äänimäärästä osuuspankkien osuus on 13,4 % ja OP-Pohjola osk:n osuus 61,3 %.
             

Osuuspankkien yhteenliittymä

Osuuspankkien yhteenliittymä on talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymä.

Yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, jäsenluottolaitokset sekä näiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset ja sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet.

Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvien yritysten omien varojen vähimmäismäärää ja maksuvalmiutta valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitosten veloista, ja jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa toistensa veloista.