Laskelma OP-Pohjola-ryhmän omien pääomien muutoksistaOP-Pohjola-ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma


Käyvän arvon rahastoMilj. e Osake-
ja osuus-
pääoma
Käypään arvoon
arvostamisesta
Rahavirran
suojauksesta
Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 333 -198 10 2 621 3 474 3 6 242
Tilikauden laaja tulos - 489 38 - 414 1 942

Tilikauden tulos - - - - 470 1 471

Muut laajan tuloksen erät - 489 38 - -56 - 471
Osuuspääoman lisäys 4 - - - - - 4
Rahastosiirrot - - - 61 -61 - -
Voitonjako - - - - -62 - -62
Osakeperusteiset maksut - - - - 0 - 0
Muut -1 - - 1 -13 21 8
Oma pääoma 31.12.2012 336 291 48 2 682 3 752 24 7 134OP-Pohjola-ryhmän omistajille kuuluva oma pääoma


Käyvän arvon rahastoMilj. e Osake-
ja osuus-
pääoma
Käypään arvoon arvostamisesta Rahavirran
suojauksesta
Muut
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 336 291 48 2 682 3 752 24 7 134
Tilikauden laaja tulos - 7 -21 - 665 0 651

Tilikauden tulos - - - - 672 0 673

Muut laajan tuloksen erät - 7 -21 - -7 -21
Osuuspääoman lisäys 4 - - - - - 4
Rahastosiirrot - - - 40 -40 - -
Voitonjako - - - - -69 - -69
Osakeperusteiset maksut - - - - -1 - -1
Muut -1 - - 17 -31 11 -3
Oma pääoma 31.12.2013 339 298 27 2 739 4 277 36 7 717