Tilinpäätöslausuma

Olemme hyväksyneet osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain sekä lain talletuspankkien yhteenliittymistä tarkoittaman osuuspankkien yhteenliittymän (OP-Pohjola-ryhmä) toimintakertomuksen ja yhdistellyn tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013. Toimintakertomus ja tilinpäätös esitellään ja annetaan tiedoksi OP-Pohjola osk:n varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle.

Helsingissä 10. helmikuuta 2014

OP-Pohjola osk:n johtokunta

Reijo Karhinen Tony Vepsäläinen
Tom Dahlström Carina Geber-Teir
Harri Luhtala Erik Palmén
Teija Sarajärvi