Investoinnit ja palvelukehittäminen

OP-Pohjola osk tytäryhtiöineen vastaa OP-Pohjola-ryhmän palvelutoiminnan kehittämisestä. Palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvistä kustannuksista merkittävä osa muodostuu ict-investoinneista ja niihin liittyvistä määrittelyistä.

Keskusyhteisökonsernin kehittämiskustannukset olivat tammi–joulukuussa 108 miljoonaa euroa (121). Nämä sisältävät lisenssimaksut, ostetut palvelut sekä keskusyhteisökonsernin oman henkilöstön palkkakustannuksia.

Taseeseen aktivoituja ict-investointeja oli tilikaudella 103 miljoonaa euroa (94). Tilikauden investoinneista 85 miljoonaa euroa (66) kohdistui pankkitoimintaan, 12 miljoonaa euroa (20) vahinkovakuutukseen ja 6 miljoonaa euroa (8) varallisuudenhoitoon.

OP-Pohjola-ryhmä aloitti vuonna 2012 Vallila korttelin toimitilojen uudelleenrakentamisen. Hanke valmistuu kesään 2015 mennessä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 250 miljoonaa euroa. Tilikauden loppuun mennessä toteutuneet kustannukset olivat yhteensä noin 80 miljoonaa euroa.