OP-Pohjola-ryhmän tehostamisohjelma

OP-Pohjola-ryhmä sai vuoden 2012 lopussa päätökseen keskusyhteisökonsernin tehostamisohjelmaan liittyneen yt-prosessin, jonka seurauksena yhteensä 561 työsuhdetta päättyi ja 150 henkilön tehtävät ulkoistettiin.

Tehostamisohjelman tavoitteeksi on asetettu yhteensä 150 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä. Tehostamisohjelmassa keskusyhteisökonsernille ja osuuspankeille suunnattujen palveluiden tuotanto keskitettiin merkittävästi uudistuvaan OP-Palveluihin. Henkilöstövähennykset tuovat noin kolmasosan tavoitteiksi asetetuista kokonaissäästöistä.

Vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetuilla toimenpiteillä on saavutettu noin 116 miljoonan euron vuosisäästöt. Tästä henkilöstösidonnaisten kulujen osuus on 55 miljoonaa euroa.

OP-Pohjola-ryhmän tehostamisohjelma sai jatkoa syksyllä 2013, kun ICT-palveluiden toimintamallia uudistettiin ulkoistamalla osa sovelluskehityksestä ja -ylläpidosta Accenturelle ja CGI:lle. Järjestelyssä siirtyi Accenturen ja CGI:n kanssa perustettuihin yrityksiin yhteensä 460 henkilöä 1.11.2013 alkaen. Ulkoistuksella tavoitellaan siirtymäajan jälkeen yli 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä OP-Pohjola-ryhmässä.