Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Pankkien kiristyvä vakavaraisuussäätely on nostamassa lähivuosina merkittävästi vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksia. Yleinen vakavaraisuusvaatimuksen nousu on jo näkynyt pankki- ja finanssiryhmien keskimääräisen vakavaraisuuden selvänä kohoamisena.

OP-Pohjola-ryhmän tavoitteena on ylläpitää vahvaa, kilpailuetua ja vakautta luovaa vakavaraisuutta. Toimialaan kohdistuvien vaatimusten kiristymisen johdosta OP-Pohjola-ryhmän aiemmin päättämä 15 prosentin pankkitoiminnan vakavaraisuustavoite ei enää täyttänyt ryhmän vakavaraisuudelleen asettamia tavoitteita. Ryhmän kannalta olennaisten vakavaraisuussäännöstön yksityiskohtien selkeydyttyä OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisön hallintoneuvosto ryhmän ylimpänä päättävänä elimenä päätti helmikuun 5. päivänä nostaa ryhmän pankkitoiminnan vakavaraisuustavoitetta. Uusi vakavaraisuustavoite (CET1) on 18 prosenttia. Vakavaraisuustavoite tulee täyttää parhailla mahdollisilla omilla varoilla (CET1) viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Säädöskehitykseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi ryhmän RaVa-vakavaraisuustavoite pidetään toistaiseksi ennallaan.

Ryhmätason vakavaraisuus muodostuu ryhmään kuuluvien yhteisöjen – erityisesti Pohjola-konsernin ja osuuspankkien – vakavaraisuuksien yhdistelmänä. Tämän vuoksi ryhmätason tavoitteen nostaminen merkitsee käytännössä myös ryhmään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuustavoitteiden nostamista.

Uuden vakavaraisuustavoitteen saavuttaminen ja sen ylläpitäminen edellyttävät jatkossa OP-Pohjola-ryhmältä aiempaa vahvempaa kannattavuutta. Tämän johdosta keskusyhteisön hallintoneuvosto päätti nostaa myös ryhmän kannattavuustavoitetta. Uusi tavoite on 20 prosentin tuotto taloudelliselle pääomalle. Vanha tavoite oli 18 prosenttia. Uusi tavoitetaso edellyttää euromääräisen tuloksen ennen veroja nostamista yli miljardin euron tasolle jo lähivuosien aikana.

OP-Pohjola-ryhmän muihin strategisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia.

OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö on 6.2.2014 päättänyt tehdä vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista.