Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu on keskeinen osa OP-Pohjola-ryhmän arvoja ja strategiaa, jonka mukaan vastuullisuus on tiivis osa liiketoimintaa. Vastuullisuuden perusta rakentuu ryhmän arvoille, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Strategian mukaisesti OP-Pohjolan vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassa niin asiakkaille kuin henkilöstölle. Yhteiskuntavastuun toimenpiteissä huomioidaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu.

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuohjelmasta voi lukea lisää OP-Pohjola-ryhmän vuoden 2013 vuosikertomuksesta, joka sisältää GRI G4 -ohjeiston mukaisen vastuullisuusraportin.