Vuoden 2014 näkymät

Maailmantalous on vahvistumassa, mutta kasvu jää edelleen keskimääräistä hitaammaksi. Euroalueen talous on kääntynyt kasvuun. Viennin vilkastuminen kääntää myös Suomen talouden verkkaiseen kasvuun. Euroopan keskuspankin kasvua tukeva rahapolitiikka jatkuu, mikä pitää korkotason matalana pitkään. Vähittäisestä talouden toipumisesta huolimatta riski orastavan positiivisen kehityksen taittumisesta ja rahoitusmarkkinoiden uusista häiriöistä on edelleen kohtuullisen suuri.

Hitaasti vahvistuvan talouskehityksen myötä finanssialan toimintaympäristö on paranemassa, vaikka historiallisen matala korkotaso rasittaa edelleen pankkien korkokatteita ja heikentää vakuutusyhteisöjen sijoitustuottoja. Toimintaympäristön muutokset ja sääntelyn kiristäminen nostavat entisestään vakavaraisuutta ja kannattavuutta parantavien toimenpiteiden merkitystä.

Ilman toimintaympäristön merkittävää heikentymistä odotetusta OP-Pohjola-ryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna 2013. Tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät liiketoiminnan kasvuvauhtiin, saamisten arvonalentumisiin sekä sijoitusympäristön muutoksiin.

Kaikki tässä toimintakertomuksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.