Case: Omasairaalasta saa avun nopeasti

Helsingin Pikku Huopalahdessa avannut Omasairaala tekee mitä lupaa. Tätä mieltä on laskettelureissulla solisluunsa murtanut Olli Rimpiläinen.

- Lumilautailuharrastuksessa on sattunut kaikenlaista pientä. Aikaisempiin kokemuksiini verraten Omasairaalan palvelu on ollut nopeampaa ja sujuvampaa. Täällä toimitaan minuuttiaikataululla,eikä toimenpiteisiin pääsyä ole kertaakaan tarvinnut odotella, hän sanoo.

Ollin tapaturma sattui loman viimeisenä päivänä laskettelureissulla Italiassa. Heti matkan jälkeen Olli soitti Pohjolaan ja sieltä suositeltiin hoitopaikaksi ortopedisten sairauksien ja vammojen hoitoon erikoistunutta Omasairaalaa. Hän sai lääkärille ajan tiistaiksi ja oli jo keskiviikkona leikkauspöydällä.

Paitsi että Omasairaalassa sai hoitoa nopeasti, tuli välttyneeksi kaikelta paperisodalta ja byrokratialta, jota vakuutuskorvausten erikseen hakeminen olisi vaatinut. Vakuutusyhtiön omistamassa sairaalassa hoituvat myös vakuutusasiat.

Rimpiläinen antaa koko hoitokokemukselleen Omasairaalassa täydet pisteet.

- Kaiken kaikkiaan tämä on ollut paras, nopein ja helpoin sairaalakokemukseni. Jokainen käynti on hoidettu asiallisesti ja ammattitaitoisesti ajanvarauksesta lahtien.

Omasairaalassa hoidetaan paljon polvi-, olkapää-, käsi- ja rannemurtumia, venähdyksiä ja nivelsidevammoja. Leikkaaminen ei ole itsetarkoitus, vaan pyrimme löytämään jokaiseen vaivaan oikean ja tehokkaan hoidon. Nopea hoitoon pääsy lyhentää sairastamisaikaa, mikä koituu säästöksi monelle taholle. Toiminta-ajatuksemme on erilainen kuin lääkärikeskuksilla perinteisesti: se ei perustu hoidon määrään vaan lopputulokseen. Tästä hyötyvät niin potilaat, työnantajat kuin viime kädessä koko yhteiskunta, sanoo Omasairaalan ylilääkäri Markus Torkki.

 

Case: Tukea pienvesistöjen suojeluun rahastosäästämisestä

OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti vesitoimialan tuotteita ja palveluita tarjoaviin yrityksiin.

– Puhtaan veden niukkuus ja vedenjakelun haasteet herättävät huolta, mutta samalla ne myös luovat liiketoimintamahdollisuuksia. Siksi rahasto vetoaa säästäjiin ja sijoittajiin sekä luonnonsuojelullisella teemallaan että taloudellisestikin tarkastellen, kertoo toimitusjohtaja Samuli Sipilä OP-Rahastoyhtiöstä.

Keväällä 2013 rahastoon perustettiin kasvu- ja tuotto-osuuksien rinnalle hyväntekeväisyysosuudet, joiden avulla OP-Pohjola ja osuudenomistajat yhdessä tukevat vesistöjen suojelua. Rahastosäästäjät ovat ottaneet uutuuden innostuneesti vastaan, ja vuoden 2013 lopussa hyväntekeväisyysosuuksiin oli kertynyt jo yli 200 000 euroa.

Hyväntekeväisyysosuuksien sijoituskohteet ja tuotto-odotus vastaavat normaaleja kasvuosuuksia, mutta niiden kahden prosentin merkintäpalkkio lahjoitetaan kokonaan Suomen luonnonsuojeluliitolle. Lahjoituksilla rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on palauttaa suomalaisia pienvesistöjä luonnonmukaiseen tilaan. Vuonna 2013 merkintäpalkkioilla ennallistettiin Etelä-Pohjanmaan jokia sekä istutettiin tuhansia jokiravun ja meritaimenen poikasia.

– OP-Pohjolalta saamillamme lahjoituksilla olemme pystyneet jatkamaan pienvesistöjen ennallistamista Pohjanmaan alueella. Syyskuussa kunnostettiin purouomia Teuvan Itäjoella ja Kristiinankaupungin Töniluomalla. Kunnostustöillä muun muassa parannetaan veden laatua ja virtausta sekä luodaan elinympäristöjä uhanalaiselle taimenelle ja Suomen alkuperäiselle rapulajille, jokiravulle. Nämä ovat hienoja esimerkkejä siitä, miten suhteellisen pienilläkin panoksilla on saatu paljon aikaan ja onnistuttu palauttamaan sekä luomaan uusia elinalueita arvokkaille lajeille, kertoo yritysyhteistyövastaava Pirjo Itkonen Suomen luonnonsuojeluliitosta. Tavoitteena on laajentaa kunnostustöitä myös Pohjanmaan ulkopuolelle. Kunnostettavia kohteita löytyy valtavasti, Pirjo jatkaa.