OP-Pohjola-ryhmän perustehtävä ja strategia

OP-Pohjolan perustehtävä on edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP-Pohjolan arvot ovat vastuullisuus, ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen. Niiden mukaisesti OP-Pohjola toimii paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti eettisesti vastuullisena yrityksenä.

Strategian mukaisesti yhteiskuntavastuu on tiivis osa OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintaa. Yhteiskuntavastuun perusta rakentuu osuustoiminnalle, arvoillemme, vahvalle vakavaraisuudelle ja osaavalle riskienhallinnalle. Yhteiskuntavastuun toimenpiteissä huomioidaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. OP-Pohjolan tavoite yhteiskuntavastuussa on olla toimialan edelläkävijä Suomessa.

OP-Pohjola on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä kehittymisestä ja hyvinvoinnista. OP-Pohjola kantaa osaltaan vastuuta Suomen rahoitus- ja maksuliikejärjestelmän sekä vakuutusmarkkinoiden toimivuudesta. OP-Pohjola panostaa vastuullisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä parantaa jatkuvasti vastuullisen rahoituksen, sijoittamisen ja vahinkovakuuttamisen toimintatapoja.

Lisäksi OP-Pohjola pyrkii aktiiviseen, avoimeen ja läpinäkyvään viestintään ja sidosryhmävuorovaikutukseen sekä edistää asiakkaidensa talouslukutaitoa. OP-Pohjolan yhteiskunnallisena tavoitteena on ratkaista vastuulliset hyvinvoinnin, turvallisuuden ja asumisen palvelut niin, että ne tuottavat kestävää taloudellista menestystä Suomessa.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu