Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus


OP-Pohjola-ryhmän toiminnan perustana on asiakasomisteisuus. Perustehtävämme mukaisesti edistämme omistajajäsentemme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Arvomme eli ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ohjaavat päätöksentekoamme. Toimintaamme leimaa pitkäjänteisyys.

Yhteiskuntavastuu on kirjattu vahvasti OP-Pohjola-ryhmän strategiaan. Se ohjaa liiketoimintaamme niin että huomioimme vastuullisuuden tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä rahoituksen, sijoittamisen ja vahinkovakuuttamisen toimintatavoissa. Panostamme aktiiviseen, avoimeen ja läpinäkyvään viestintään ja sidosryhmävuorovaikutukseen.

Olemme yksi merkittävimmistä työllistäjistä Suomessa. Lähdemme siitä, että vastuullisuus työnantajana voi pitkällä aikavälillä perustua vain terveeseen taloudenpitoon. Luotamme suomalaiseen osaamiseen. Pidämme kunnia-asiana osallistua yhteiskunnan tarjoamien palvelujen rahoittamiseen. Olemme yksi suurimmista yhteisöveron maksajista.

Vastuullisuus ei ole vain sanoja, vaan se vaatii myös tekoja. Tavoitteemme yhteiskuntavastuussa on olla toimialamme edelläkävijä Suomessa. Raportoimme yhteiskuntavastuustamme ensimmäisten joukossa vuonna 2013 päivitetyn Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston uusien vaatimusten mukaisesti. Tätä työtä helpottaa tuore olennaisuusarviointi, joka vahvistaa yhteiskuntavastuuohjelmamme painopistevalintoja. OP-Pohjolan rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja paikallisen hyvinvoinnin luomisessa, liiketoiminnan eettisyys, vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä vastuu sidosryhmistä ja ympäristöstä ovat yhteiskuntavastuumme kulmakiviä.

Olemme ottaneet käyttöön koko henkilöstöä sitovat hyvän liiketavan periaatteet. Allekirjoittamamme YK:n Global Compact -periaatteisto sekä kansainväliset sopimukset velvoittavat meitä toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Vuosi 2013 oli toiminnassamme myös vastuullisuusmielessä menestyksellinen. Taloudellinen tuloksemme on hyvä, ja markkina-asemamme vahvistui entisestään. Samaan aikaan pystyimme säilyttämään vakavaraisuutemme hyvällä 17,3 (Core Tier 1) tasolla. Edistyimme vuoden aikana myös yhteiskuntavastuuohjelmassa asetetuissa tavoitteissamme.

OP-Pohjola elää Suomesta. Kansallisena merkittävänä toimijana meillä on suuri vaikutus suomalaisten elämään ja hyvinvointiin. Vastuu on suuri ja siksi ryhmän on oltava terve ja toimittava luottamuksen arvoisesti. Finanssikriisin puhkeamisen jälkeen, siis viimeisten reilun viiden vuoden aikana, koko euroalueen pankkien yritysluottokanta on supistunut 9 prosenttia. Suomessa yritysluottokanta on samaan aikaan kasvanut peräti 19 prosenttia. OP-Pohjolan osuus tuosta kannan kasvusta Suomessa on ollut kaksi kolmannesta. Tämä on yksi vahva esimerkki halustamme kantaa vastuuta tämän maan hyvinvoinnista.

Vuonna 2013 panostimme ennätysmäärän, lähes 150 miljoonaa euroa, tuote- ja palvelukehitykseen. OP-mobiilin kasvu kohti ensisijaisen asiointikanavan asemaa henkilöasiakkaiden pankkiasioinnissa jatkuu. Käyttäjäarvioissa mobiilipalvelumme ovat kärkitasoa. Uusi Pivo-palvelumme edustaa innovatiivisuudessaan älylompakoiden edelläkävijyyttä. Omasairaalan myötä olemme terveydenhuollon prosessien kehittämisessä nousseet suunnannäyttäjäksi.

Helsingin toimitilamme, Vallila 2015 -rakennushanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja on saanut jo ensimmäisen LEED-sertifikaatin. Olemme myös lahjoittajana mukana Uudessa lastensairaalassa, joka on iso ja merkittävästi työllistävä suomalainen investointi tulevaisuuteen.

Toimintaympäristömme epävarmuus jatkuu edelleen, ja talouskasvun odotetaan olevan edelleen vaatimatonta. Samaan aikaan finanssiala on suuressa muutoksessa. Matala korkotaso ja hidas kasvu, rakennemuutokset, verotus ja kasvava sääntely muokkaavat toimintaa ja vaikuttavat aina asiakkaisiin asti. Uusi tilanne edellyttää pankeilta huomattavasti suurempia taloudellisia puskureita. Meidän on muuttuvassa toimintaympäristössä pidettävä huolta kustannustehokkuudesta samalla, kun uudistamme omaa toimintaamme vastaamaan tulevaisuuden finanssialan haasteita. Aiomme olla toimintakykyinen kaikissa tilanteissa, jotta voimme huolehtia osaltamme Suomen rahoitus- ja maksuliikejärjestelmän sekä vakuutusmarkkinoiden toimivuudesta ja taata asiakkaillemme heidän toiveidensa mukaiset palvelut.

Reijo Karhinen

Pääjohtaja

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu