GRI-tunnusluvut


2011 2012 2013
EC3 Eläkevastuu, etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen ylikate (milj.e)1 71 -6 -4
EC6 Paikallisten toimittajien osuus 97 98 99
G4-10 Henkilöstön määrä 13 229 13 290 11 983
  Vakinaiset 12 213 12 468 11 241
  Määräaikaiset 1 016 822 742
G4-10 Henkilöstön määrä
  Kokoaikaiset 12 149 12 176 11 047
  Osa-aikaiset 1 080 1 114 936
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö .. 92 % 91 %
G4-54 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde (vain Suomi) .. .. 22*
G4-55 Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos (vain Suomi) .. .. 0,9 %*
G4-LA1 Uudet aloittaneet työsuhteet .. .. 1 445*
G4-LA1 Päättyneet työsuhteet 2 720*
G4-LA1 Päättyneet vakinaiset työsuhteet .. .. 1 643*
G4-LA1 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 6,4 6,1 9,8**
G4-LA3 Töihin paluuaste vanhempainvapaan jälkeen (vain Suomi) .. .. 97 %*
G4-LA3 Töissä pysyvyysaste vanhempainvapaan jälkeen (vain Suomi) .. .. 94 %*
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa .. .. 88 %*
G4-LA6 Sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta (vain Suomi) 3,5 3,6 3,6
G4-LA9 Koulutuskulujen osuus palkkasummasta (vain Suomi) 2,5 2,5 2,0
G4-LA11 Kehitys- ja tavoitekeskustelun käynyt henkilöstö 90* 87 88
G4-LA12 Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan
  Mies 27 27 26
  Nainen 73 73 74
G4-LA12 Henkilöstön jakauma ikäryhmän mukaan
  Alle 30 vuotta 17 % 16 % 15 %
  30-39 vuotta 21 % 25 % 27 %
  40-49 vuotta 25 % 23 % 21 %
  Yli 49 vuotta 37 % 36 % 37 %
G4-LA12 Henkilöstön jakauma henkilöstöryhmän mukaan
  johto 2 % 4 % 4 %
  esimiehet 11 % 10 % 10 %
  asiantuntijat 27 % 30 % 28 %
  toimihenkilöt 60 % 56 % 58 %
G4-LA12 Henkilöstön keski-ikä 43,0 43,1 43,2
EN3 Energian käyttö (GJ)2 162 229 205 900 179 483
EN15 ja 16 Kasvihuonekaasupäästöt (tn) 46 369 41 519 42 924

         

1 OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen liite 39 Varaukset ja muut velat

2 Sisältää: Sähkön OP-Pohjolan keskusyhteisökonsernin käytössä olevista toimistotiloista sekä Haagan ja Teollisuuskadun konesaleista ja lämmön OP-Pohjolan keskusyhteisökonsernin käytössä olevista toimistokiinteistöistä


* Näiden indikaattorien raportointi on aloitettu vuonna 2013, minkä vuoksi vertailutietoja ei ole esitetty.

** Ilman liikkeenluovutuksia.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu