Ympäristövastuu

OP-Pohjolan toiminnassa syntyy välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia, ja ryhmä on sitoutunut huomiomaan ympäristövastuun omassa toiminnassaan. OP-Pohjolalle on myös tärkeää lisätä asiakkaidensa ympäristötietoisuutta sekä tarjota tuotteita ja palveluja, joiden avulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa. Sähköisillä asiointikanavilla ja asiakirjojen sähköistämisellä on tässä keskeinen vaikutus.

OP-Pohjola kehittää systemaattisesti ympäristöasioiden hallintaan liittyviä käytäntöjä sekä edistää työn tekemisessä ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisuja, kuten etätyötä ja videoneuvotteluja. OP-Pohjolan suurimmilla toimitiloilla on Suomen WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä, jonka mukaisesti toimistotyöympäristössä pyritään vähentämään energiankulutuksen, jätteiden määrän ja paperinkäytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä edistämään henkilöstön ympäristötietoisuutta. Green Officen käyttöönottoa pyritään laajentamaan koko ryhmässä.

OP-Pohjola-ryhmän Vallilan toimitilojen LEED-sertifiointien lisäksi myös Omasairaalan saneeraushanke on toteutettu LEED–vaatimusten mukaisesti ja esimerkiksi kaikkien merkittävien energiankulutuspisteiden kulutusluvut mitataan erikseen (mm. magneettikuvauslaite, IV-koneet ja jäähdytyskone). Valaistus- ja materiaalivalinnat sekä puhtaussuunnitelma on tehty LEED-vaatimusten mukaisesti.

OP-Pohjola-ryhmän hiilijalanjälki vuonna 2013 oli noin 42 924 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (2012: 41 582 CO2tn). OP-Pohjola-ryhmän hiilijalanjäljestä noin 74 prosenttia (73) aiheutui sähkön sekä lämmön kulutuksesta toimistokiinteistöissä, 11,5 prosenttia (10,5) autoilusta ja 7 prosenttia (8) paperinkulutuksesta. Laskennan virhemarginaali on 11,5 prosenttia (13,6). OP-Pohjola-ryhmän tavoitteena on pienentää vuosittain oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

OP-Pohjola uudistaa tilojaan ja työtapojaan

OP-Pohjolan Helsingin Vallilassa sijaitseva kortteli uudistuu vuosien 2012–2015 aikana. OP-Pohjolan keskusyhteisökonsernin henkilöstö tulee uudistuksen jälkeen työskentelemään samassa korttelissa ja matkustaminen kahden työtilan välillä päättyy vuonna 2015. Tilauudistuksen avulla OP-Pohjola luo tulevaisuuden työpaikan, jossa korostuvat henkilöstön vuorovaikutus, tekniikan luomat mahdollisuudet ja vastuullisuuden huomioonottaminen.

Oman toiminnan hiilijalanjäljen parantamiseksi OP-Pohjola on ottanut käyttöön LEED-ympäristöluokitusjärjestelmän, jonka myöntää U.S. Green Building Council osoituksena rakennusten ympäristötehokkuudesta. Vuonna 2013 LEED-luokitusta on haettu korttelin kahdelle rakennukselle, lopuille viidelle rakennukselle sitä haetaan lähivuosien aikana. Korttelin A-talo sai kultaisen LEED-sertifikaatin lokakuussa 2013 ja Vääksy 2 tammikuussa 2014.

Korttelin keskeinen sijainti Helsingissä antaa hyvät lähtökohdat myös joukkoliikenteen näkökulmasta. Vallila 2015-hankkeen valmistuttua edellytykset työmatkapyöräilylle paranevat entisestään kun korttelin tiloihin valmistuu yhteensä 900 pyöräpaikkaa.

 

"Ympäristövastuun olennaisin asia finanssitavaratalolle on siinä, ettei lähdetä rahoittamaan tai vakuuttamaan ympäristöä pilaavia hankkeita silloinkaan, kun niistä olisi saatavissa merkittävää taloudellista hyötyä."

(Hallinnon jäsen, olennaisuusarvio)

 
 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu