Keskeiset tapahtumat 2013

Osuuspankkien omistajajäsenet äänestivät edustajiston vaaleissa. Yhteensä 62 OP-Pohjola-ryhmän osuuspankkia sai uuden edustajiston. Edustajiston vaalit järjestettiin marraskuussa ensimmäistä kertaa samanaikaisesti. Äänioikeutettuja omistajajäseniä oli yhteensä yli 900 000, mikä on noin kaksi kolmasosaa OP-Pohjolan kaikkien osuuspankkien omistajajäsenistä. Samanaikaisten vaalien lisäksi uutta oli myös mahdollisuus äänestää sähköisesti internetissä perinteisen postiäänestyksen lisäksi. Nettiäänestystä myös käytettiin ahkerasti, 22,2 prosenttia äänistä annettiin OP-verkkopalvelun kautta. Ehdokkaita oli yhteensä 5 284 ja heistä valittiin pankkien edustajistoihin yhteensä 1 960. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Vuoden 2013 lopussa OP-Pohjola-ryhmään kuului 183 osuuspankkia.  Koko vuoden aikana oli yhteensä seitsemän osuuspankkien fuusiota, joista asiakasmäärillä mitattuna suurimmat olivat Etelä-Hämeen Osuuspankin ja Lounaismaan Osuuspankin fuusiot.

OP-Pohjola jatkoi uusien palvelujen kehittämistä vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2013 ryhmän kehitysbudjetti on mittava 150 miljoonaa euroa. Raportointivuonna OP-Pohjola-ryhmä toi markkinoille muun muassa monipuolisen mobiilisovelluksen Pivon oman kulutuksen seurantaan sekä verkossa avattavan määräaikaistilin Ryhmätuottotilin. Lisäksi OP-Pohjola lanseerasi uudistuneen, kokonaisvaltaisemman terveysvakuutuksen henkilöasiakkaille sekä uuden Kotiturvapalvelun Pohjolan vakuutusasiakkaille. Lisäksi avattiin finanssituotteiden testilaboratorio OP-Pankkilabra ja OP-Pohjola-ryhmän uuden konttorikonseptin mukaiset konttorit. Asiakkaat voivat myös neuvotella videoneuvottelupalvelun kautta laina-, vakuutus- ja sijoitusasioistaan toimihenkilön kanssa.

OP-Pohjola-ryhmän kansainvälisistä palveluista vastaa Pohjola. Vuonna 2013 Pohjola avasi yrityskonttorin Liettuaan. Pohjola tarjoaa yritysasiakkaille palveluita nyt kaikissa Baltian maissa. Yritysasiakkaiden palveluihin kuuluvat Baltiassa maksuliikkeen ja likviditeetin hallinta sekä käyttöpääoma-, leasing- ja investointirahoitus. Kattavat vahinkovakuutuspalvelut tarjotaan Seesam-tytäryhtiön kautta.

OP-Pohjola uudisti ICT-palveluidensa toimintamallia ja solmi sopimukset sovelluskehityksestä ja -ylläpidosta Accenturen ja CGIn kanssa. ICT-toimintamallin muutos on jatkoa syksyllä 2012 käynnistyneelle OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisökonsernin tehostamisohjelmalle ja tärkeä osa ryhmän tulevaisuuden kilpailukyvyn parantamista. OP-Pohjola-ryhmän palvelutuotannosta vastaavasta OP-Palvelusta siirtyi Accenturen kanssa perustettavaan yhteisyritykseen vanhoina työntekijöinä 275 sovelluskehityksen ja -ylläpidon työntekijää. Vastaavasti CGI:n kanssa perustettavaan yhteisyritykseen siirtyi OP-Palvelusta vanhoina työntekijöinä 221 sovelluskehityksen ja -ylläpidon työntekijää. Uusi toimintamalli parantaa ryhmän kilpailukykyä, tehostaa palvelutuotantoa sekä joustavoittaa tuotekehitystä.

OP-Pohjola teki sopimuksen korttipalveluista hollantilaisen Equensin kanssa. Sopimuksen mukaan Equens tuottaa OP-Pohjola-ryhmälle sen tarvitsemia palveluja pankkitiliin liitettävien OP-Visa Debit ja OP-Visa Electron -korttien liikkeeseenlaskuun. Sopimus kattaa järjestelmäpalveluiden lisäksi kortteihin liittyviä tukipalveluita, edelleen tehostaa ja kehittää korttipalveluja sekä yhä parantaa OP-Pohjola-ryhmän reagointinopeutta vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

OP-Pohjola ilmoitti tukevansa uuden lastensairaalan rakentamista yli miljoonalla eurolla. OP-Pohjola-ryhmä solmi kumppanuussopimuksen Uuden Lastensairaalan tukiyhdistyksen kanssa. Kumppanuussopimuksen myötä OP-Pohjola lahjoittaa miljoona euroa uuden lastensairaalan rakentamiseen. Tukisummaa kasvatetaan eri toimenpitein yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien sekä tukiyhdistyksen kanssa vuoteen 2017 mennessä. OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston päätöksellä OP-Pohjolasta tulee uuden lastensairaalan perustajalahjoittaja ja OP-Pohjola on sitoutunut olemaan mukana koko lastensairaalan rakennushankkeen ajan.

OP-Pohjolan rakennushanke Teollisuuskadulla Helsingin Vallilassa eteni purkuvaiheeseen. Vallilan korttelista purettiin viisi rakennusta ja Teollisuuskadulle rakentuu OP-Pohjolan uusi julkisivu. Toimistotiloja rakennetaan ja saneerataan yhteensä runsaat 60 000 neliömetriä 3 000 toimihenkilölle. Rakennushankkeen tavoitteena on luoda henkilöstölle joustavat tilat, jotka tukevat tulevaisuuden tapaa tehdä työtä finanssialalla. Uudessa korttelissa kiinteistöjen kokonaistilankäyttö tehostuu 30 prosenttia ja käyttökustannukset alenevat noin 25 prosenttia. Vallila 2015 -hankkeen rakennustyömaa on yksi suurimmista kierrätystyömaista pääkaupunkiseudulla. Rakennusten purkujätteestä kierrätetään 95 prosenttia eli kaikki, mikä on mahdollista. Vallilan korttelin kokonaisuuden on suunnitellut Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja rakennuttajakonsultti on Haahtela-yhtiöt. Koko korttelin uudistustyö saadaan päätökseen vuoden 2015 aikana.

Vuoden 2013 aikana OP-Pohjola nosti aktiiviseen keskusteluun finanssimaailman ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita oman OP-Pohjola Nyt -ajankohtaisohjelman sekä taloudessa.fi-koontibloginsa avulla. Lisäksi OP-Pohjolan Facebook-sivujen ja osuuspankkien omien sivujen seuraajien määrä nousi yli 100 000.

OP-Pohjola Nyt: OP-Pohjola Nytissä paneudutaan edustajiston vaaleihin

 

OP-Pohjola Nyt: Miten osuuspankin hallinto toimii?

 

OP-Pohjola Nyt: Pankkien sääntely