Pääjohtajan katsaus

 

OP-Pohjola Nyt: Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjolan tuloksesta 2013

OP-Pohjolan vuosi 2013 oli monella tapaa erinomainen. Teimme historiamme kolmanneksi parhaan vuosituloksen, vakavaraisuutemme nousi uudelle ennätystasolle ja markkina-asemamme vahvistui kaikilla pääliiketoiminta-alueilla. Vahvistimme perustaamme, mutta samalla rakensimme myös tulevaa. Älylompakkomme Pivo ja terveys- ja hyvinvointiliiketoimintaamme kuuluva Omasairaala ovat heti alkuun saaneet asiakkailtamme hyvän ja innostuneen vastaanoton.

Vuoden 2013 hyvä tulos perustui asiakasliiketoiminnan kasvuun sekä vahvassa vedossa olevan vahinkovakuutuksen ennätykselliseen tulokseen. Myös pankkitoiminnan tulos oli ennakoitua parempi. Sitä tuki toisella vuosipuoliskolla kasvuun kääntynyt korkokate. Useista tehostamistoimenpiteistämme huolimatta emme saaneet pysäytettyä kulukasvuamme kokonaan. Ilman pankkiveron huomioimista kulumme laskivat. Työ kulukasvumme hillitsemiseksi jatkuu vuonna 2014.

Markkina-asemamme asunto- ja yritysrahoituksessa on edelleen vahvistunut. Se osoittaa, että kannamme kasvavaa vastuuta kotimaisen rahoitusjärjestelmän toimivuudesta. Asiakashyödyn korostumisesta toiminnassamme kertoo myös se, että saavutimme keskittäjäasiakaskehityksessä viime vuonna uuden ennätyksen. Uskon, että rohkeasti uudistumalla ja perinteisiä arvoja kunnioittaen menestymme myös tulevaisuudessa. Näemme digitalisaation suurena mahdollisuutena. Se on merkittävä keino parantaa asiakaskohtaamisten sujuvuutta sekä asiakaskokemusta niin mobiili- ja verkkokanavissa kuin myös konttoreissamme.

Kiristyvä sääntely vaatii meiltä edelleen korkeampaa vakavaraisuutta ja sen seurauksena suurempaa tulosta. OP-Pohjolalle vakavaraisuus on ollut perinteisesti selkeä kilpailuetu. Olemmekin vuoden 2014 alussa päättäneet nostaa vakavaraisuustavoitteemme (CET1) 18 prosenttiin. Ensisijainen keinomme ylläpitää vahvaa vakavaraisuutta on tehdä hyvää tulosta, jolla vahvistamme vakavaraisuuspääomiamme.

OP-Pohjola-ryhmä on syntynyt asiakkaidensa omistamaksi. Arvopohjamme on taustalla myös helmikuun alussa julkistamassamme suunnitelmassa ostaa ryhmän keskusyhteisölle kaikki Pohjola Pankin osakkeet ja vetää Pohjola pois pörssistä. Tarkoituksemme on, että Pohjolan osakkeiden hankinnan jälkeen alamme rakentaa uutta aidosti asiakasomisteista, dynaamista ja ketterää OP-Pohjolaa. Olemme valmiit uudistumaan ja haastamaan kaikki alan toimijat. Kunnioitamme perustehtävästämme nousevaa velvoitetta asiakkaitamme ja toimintaympäristöämme kohtaan. Käytämme tuloksemme asiakkaittemme hyödyksi. Saamme lisää voimaa palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, ja kehitystyössä kuuluu entistä paremmin asiakkaidemme ääni.

Päätös on historiallinen. Kaikkiaan 3,4 miljardin euron arvoinen kauppa on yksi finanssialan suurimmista rakennejärjestelyistä Finanssikriisin jälkeisessä Euroopassa. Päätös korostaa suomalaista omistajuuttamme. Päämarkkina-alueemme on Suomi ja tehtävämme on huolehtia omalla vahvalla panoksellamme tämän maan taloudesta ja hyvinvoinnista. Huolehdimme myös asiakkaidemme kansainvälisistä tarpeista. Oma menestyksemme riippuu täysin siitä, miten hyvin asiakkaamme menestyvät.

 

Helsingissä 10.2.2014

 

Reijo Karhinen

 

 OP-Pohjola Nyt: Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit OP-Pohjolan ostotarjoukseen Pohjolasta