Liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen

Asiakas on OP-Pohjolan strategian keskiössä. Olemme nostaneet asiakaskokemuksen toiminnassamme kärkeen: tavoitteenamme on ylivertainen ja yhtenäinen asiakaskokemus kaikissa kanavissamme ja kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Rakennamme kanavakokonaisuudestamme toimialan selkeän ykkösen – kärkenä monipuolisuus, saatavuus, toimivuus, vuorovaikutteisuus ja edelläkävijyys. Ylivertaisen asiakaskokemuksen luominen heijastuu voimakkaasti myös liiketoimintamme kehittämiseen.

Panostuksemme tuote- ja palvelukehitykseen jatkui vuonna 2013 ennätystasoisena. Digitaalisen talouden kehitys kiihtyy, ja OP-Pohjolan tavoitteena on profiloitua suomalaisen finanssialan uudistajana: samalla kun parannamme palvelujamme, tuotteitamme ja asiakaspalveluprosessejamme pyrimme myös kehittämään finanssialan toimintatapoja ja -malleja. Haluamme investoida tuote- ja palvelukehitykseen epävarmoinakin aikoina taataksemme liiketoimintamme pitkäjänteisen ja monipuolisen menestyksen myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteisen liiketoiminnan kehittämisen taustalla on asiakaslupauksemme, josta pidämme kiinni: tarjoamme parhaat kokonaisratkaisut ja keskittämisedut.

Samalla kun panostamme merkittävästi kehittämiseen, olemme nostaneet tehokkuuden painoarvon toiminnassamme aivan uudelle tasolle. Keskusyhteisökonsernissa syksyllä 2012 aloitettu uudelleenjärjestelyohjelma on osa ryhmän strategiaa ja jatkaa pankki- ja vakuutustoiminnan integraation syventämistä. Tavoitteena on parantaa kannattavuutta toimintaa tehostamalla sekä organisoida toimintaa uudelleen. Henkilöstörakennetta kehitetään strategisten painotusten mukaan, siirtäen painopistettä asiakasrajapintaan ja tehostaen voimakkaasti taustatoimintoja. Vuonna 2013 keskusyhteisökonsernissa keskityttiin uuden organisaation rakenteen ja roolien käytäntöön viemiseen sekä uuden toimintamallin sujuvuuden varmistamiseen. Jo aiemmin julkistetun mukaisesti ICT-palveluiden toimintamalli uudistettiin ulkoistamalla osa sovelluskehityksestä ja -ylläpidosta. Järjestelyssä siirtyi Accenturen ja GCI:n kanssa perustettaviin yhteisyrityksiin noin 500 OP-Palveluiden työntekijää vanhoina työntekijöinä. Lisäksi toteutettiin muita ennalta ilmoitettuja, henkilöstövaikutuksiltaan pienempiä tukitoimitoimintojen ulkoistuksia. Osuuspankeille ja keskusyhteisökonsernille suunnattujen palveluiden tuotanto keskitettiin merkittävästi uudistuneeseen OP-Palveluihin. Keskusyhteisökonsernin uudelleenjärjestelyohjelmalla haetaan yhteensä 150 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Kustannussäästöistä merkittävä osa realisoitui vuoden 2013 aikana.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu