Taloudelliset tavoitteet

OP-Pohjolan tavoitteena on liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen:

  • Pitkällä ajalla markkinoita nopeampi kasvu
  • Kilpailuetua luova vahva vakavaraisuus
  • Vahvistuva kannattavuus
  • Maltillinen riskinotto
  • Rahoitusasema pääkilpailijoita parempi
  • Tehokkuus kilpailukyvyn turvaavalla tasolla.
OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

31.12.2013 31.12.2012 Tavoite
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 1,90 1,90 1,6
Taloudellisen pääoman tuotto, % (12 kk liukuva) 15,3 14,7 18
Tuottojen ja kulujen kasvuero, %-yks. ( 3 vuoden aikana) -3,4 -4,2 >0 %-yks.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu