Finanssialan toimintaympäristö murroksessa

Finanssialan toimintaympäristö on monin tavoin murroksessa. Viranomaiset tiukentavat pankkien vakavaraisuuden ja rahoitusriskiaseman sääntelyä huomattavasti vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi systeemisten järjestelmäriskien torjumiseksi sääntelyä ollaan täydentämässä erilaisilla makrovakausvälineineillä, kuten muuttuvilla pankkien pääomapuskureilla. Rakenteilla olevan pankkiunionin myötä euroalueen suurten pankkien valvontavastuu siirtyy Euroopan keskuspankille. Tätä ennen pankkien tilasta tehdään kattava arvio pankkien toimintakyvyn varmistamiseksi. Yhteiset kriisinhallintamekanismit täydentävät pankkiunionia tulevina vuosina. Myös vakuutusyhtiöiden sääntelykehikkoa uudistetaan. Kansainvälisten sääntelyhankkeiden sisältöön ja aikatauluun liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta.

Matala korkoympäristö yhdessä kiristyvän sääntelyn kanssa aiheuttaa finanssialalle edelleen kannattavuuspaineita. Alhaiset talouden kasvunäkymät ja rakennemuutokset heijastuvat finanssialan näkymiin. Myös asiakaskäyttäytymisen muutokset ja toimialojen väliset liukumat kasvattavat finanssialan uudistumis- ja investointitarpeita. Prosesseja tehostetaan, jakelukanavia uudistetaan, sähköisiä palveluja kehitetään ja liiketoimintamalleja sopeutetaan toimintaympäristön muutoksien myötä.

 

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu