• Chefdirektörens översikt

  Vårt årsresultat 2013 det tredje bästa någonsin. Läs mer

  Omvärlden

  Världsekonomin kvicknade till, tillväxten fortfarande dämpad och spridd. Läs mer

  Nyckeltal

  Resultat före skatt, 705 milj. euro Kapitaltäckning, Core Tier 1, 17,3 % Läs mer

  Marknadsandelars utveckling

  Stärkt marknadsposition inom alla huvudsakliga affärsområden. Läs mer

  Strategin

  Kooperationen bas för verksamheten och bärande kraft i strategin. Läs mer

  Ansvarskänsla

  Samhällsansvaret en fast del av OP-Pohjola-gruppens affärsrörelse. Läs mer