Affärsrörelser

Resultatet 2013 var OP-Pohjola-gruppens tredje bästa någonsin. Resultatet baserar sig på den kraftiga intäktsökningen och skadeförsäkringens rekordresultat. Bankrörelsens resultat förbättrades mot slutet av året och räntenettot ökade, särskilt under slutet av året. Smartplånboken Pivo och Omasairaala är början på nya framgångshistorier för oss.

Bankrörelsen

Nöjda husägare

Isa Turpeinen och Niko Haikarainen, som jobbar inom restaurangbranschen, sitter i det ljusa köket i deras nya hem och förundrar sig över hur mycket det har hunnit hända på några månader. Niko och Isa var genast på plats vid den första visningen i frontmannahuset som byggts på 50-talet.

– Läget är utmärkt, huset är i gott skick och priset var skäligt.

På Kymenlaakson Osuuspankkis kontor i Kouvola fick Isa och Niko ett muntligt löfte om lån redan under sitt första "sonderingsbesök". Samtidigt beslöt de byta bank.

Läs mer

Skadeförsäkringen

Ordning på försäkringarna

Pohjolas personförsäkringar förnyades i våras och nu är det enklare att få vård. Trebarnsmamman Päivi Päärni från Vichtis gjorde Konditionstestet, som hör till den nya personförsäkringen. Testet fick henne att tänka över sina egna och familjens försäkringsbehov.

– Jag är vårdledig och har alltså inte tillgång till företagsjälsovård. Den kommunala hälsovården fungerar inte alltid så bra som jag skulle hoppas. Ofta vänder vi oss därför till privata alternativ. När jag gjorde testet tänkte jag att det vore väldigt bra om jag kunde använda mig av barnvakts- och städtjänster. Även att få en läkare på besök hem skull ibland vara till stor hjälp.

Läs mer

Kapitalförvaltningen

Ett liv invid Slottet

Heimo Toiviainen, som varit friherre i ungefär ett år, har efter utlandsuppdragen hunnit rusta upp både golv och väggar. Också på stugan i Uukuniemi hinner han oftare göra renoveringsarbeten och det blir till och med lite tid över till skogsvårdsintresset.

- Vi har gjort sådana val i livet att vi i något skede kommer lite lättare undan, konstaterar han. Tidigare har vi satsat på arbetslivet och utveckling, lagt undan en del och även betalat in på en frivillig pensionsförsäkring, säger han.

Läs mer

 

 

 
 

Resultat före skatt enligt rörelsesegment