Case: Omasairaala ger hjälp snabbt

Sjukhuset Omasairaala i Lillhoplax i Helsingfors håller vad det lovar. Det anser i varje fall Olli Rimpiläinen, som bröt sitt nyckelben på en skidresa.

- Jag håller på med snowboarding och då händer det allt möjligt smått. Jämfört med mina tidigare erfarenheter är vården på Omasairaala snabbare och smidigare. Här följer man en minuttidtabell och jag har inte en enda gång behövt vänta på behandlingen, säger han.

Ollis olycka inträffade på den sista semesterdagen i Italien. Genast efter resan ringde Olli till Pohjola som rekommenderade vård vid sjukhuset Omasairaala som är specialiserat på ortopediska sjukdomar och skador. Han fick tid till läkaren på tisdag och redan på onsdag var han på operationsbordet.

Förutom att man fick vård snabbt på Omasairaala, undvek man all pappersexercis och byråkrati som skulle ha krävts för att separat ansöka om ersättning från försäkringen. Vid ett sjukhus som ägs av försäkringsbolaget sköts också försäkringsfrågorna smidigt.

Rimpiläinen ger hela vårderfarenheten vid Omasairaala fulla poäng.

- Allt som allt har det här varit min bästa, snabbaste och enklaste sjukhuserfarenhet. Varje besök har skötts sakligt och professionellt börjande från tidsbokningen.

På Omasairaala behandlas många knä-, axel-, hand- och handledsbrott, sträckningar och ledbandsskador. Operation är inget självändamål, utan vi försöker alltid hitta rätt och effektiv vår för varje skada. Den snabba tillgången till vård förkortar sjukdomstiden, vilket innebär inbesparingar för många parter. Vår verksamhetsidé är annorlunda än vid traditionella läkarcentraler: den baserars sig inte på vårdmängden utan på slutresultatet. Detta gagnar såväl patienterna, arbetsgivarna som i sista hand hela samhället, säger Markus Torkki som är överläkare vid Omasairaala.

 

Case: Stöd för skydd av småvatten genom fondsparande

OP-Rent Vatten är en aktiefond som placerar sina tillgångar på den globala marknaden i företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom vattenbranschen.

– Den knappa tillgången på rent vatten och utmaningarna i vattendistributionen väcker oro, men skapar samtidigt också affärsmöjligheter. Därför tilltalar fonden sparare och placerare både genom sitt naturskyddstema och ur ett ekonomiskt perspektiv, berättar verkställande direktör Samuli Sipilä vid OP-Fondbolaget.

Våren 2013 kompletterades fondens avkastnings- och tillväxtandelar med välgörenhetsandelar, med vilkas hjälp OP-Pohjola och andelsägarna tillsammans stöder skyddet av sjöar och vattendrag. Fondspararna har tagit emot nyheten med entusiasm, och i slutet av 2013 hade över 200 000 euro samlats i välgörenhetsandelarna.

Placeringsobjekten och avkastningsandelarna för välgörenhetsandelarna är desamma som för de normala tillväxtandelarna, men teckningsprovisonen på två procent doneras i sin helhet till Finlands naturskyddsförbund. Med donationerna finansieras projekt som syftar till att återställa finländska sjöar och vattendrag till sitt naturliga tillstånd. År 2013 användes teckningsprovisonerna för att återställa åar och älvar i södra Österbotten och för att plantera ut tusentals flodkräft- och havsöringsyngel.

– Med hjälp av donationerna från OP-Pohjola har vi kunnat fortsätta återställa sjöar och vattendrag i Österbotten. I september iståndsattes bäckfåror i Lillån i Östermark och Töniluomabäcken i Kristinestad. Arbetet syftar till att förbättra kvaliteten och flödet i vattendragen samt skapa livsmiljöer för den hotade öringen och flodkräftan, den ursprungliga kräftarten i Finland. Dessa är bra exempel på hur man med relativt små insatser har fått mycket till stånd och lyckats återställa och skapa nya livsmiljöer för värdefulla arter, berättar Pirjo Itkonen, ansvarig för företagssamarbete vid Finlands naturskyddsförbund. Målet är att utvidga verksamheten till vattendrag utanför Österbotten. Det finns ett enormt antal objekt som behöver återställas, fortsätter Pirjo.

 

 

 
Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan