Chefdirektörens översikt

OP-Pohjolas 2013 var utmärkt på många sätt. Vi nådde vårt tredje bästa årsresultat någonsin, vår kapitaltäckning nådde nytt rekord och vår marknadsposition stärktes inom alla huvudsakliga affärsområden. Vi stärkte vår grund, men byggde samtidigt också upp nytt. Vår smartplånbok Pivo och vårt Omasairaala för hälsovård och välbefinnande har genast från början fått ett positivt och entusiastiskt välkomnande bland våra kunder.

Det goda resultatet 2013 bygger på tillväxten i kundrörelsen och rekordresultatet inom den framgångsrika skadeförsäkringsrörelsen. Även bankrörelsens resultat var bättre än väntat. Det stöddes av räntenettot som vände mot tillväxt under det andra halvåret. Trots våra många effektiviseringsåtgärder lyckades vi inte helt stoppa vår kostnadsökning. Utan beaktande av bankskatten sjönk våra kostnader. Arbetet för att stävja vår kostnadsökning fortsätter 2014.

Vår marknadsposition inom bolån och företagskrediter har ytterligare stärkts. Det bevisar att vi bär ett allt större ansvar för att det inhemska finansieringssystemet ska fungera. Den allt större betoningen av kundfördelen i vår verksamhet bevisas också av att vi i fjol nådde nytt rekord i antalet koncentreringskunder. Jag är övertygad om att vi genom att modigt förnya oss utan att glömma bort de traditionella värdena kommer att vara framgångsrika också i framtiden. Vi betraktar digitaliseringen som en stor möjlighet. Den är ett betydande sätt att förbättra smidigheten vid kundmötena samt kundupplevelsen såväl i mobil- och i nätkanalerna som på våra kontor.

De skärpta bestämmelserna kräver allt bättre kapitaltäckning av oss och därmed också allt större resultat. För OP-Pohjola har kapitaltäckningen traditionellt varit en klar konkurrensfördel. Därför har vi i början av 2014 beslutat att höja vårt kapitaltäckningsmål (CET1) till 18 procent. Vårt primära sätt att upprätthålla den starka kapitaltäckningen är att nå ett gott resultat som stärker vår kapitalbas.

OP-Pohjola-gruppen är kundägd från början. Vår värdegrund ligger också bakom den plan som vi offentliggjort i början av februari och som går ut på att gruppens centralinstitut ska köpa upp alla Pohjola Banks aktier och Pohjola dras bort från börsen. Vår avsikt är att efter köpet av Pohjolas aktier börja bygga upp ett genuint kundägt, dynamiskt och smidigt OP-Pohjola. Vi är redo att förnya oss och utmana alla aktörer i branschen. Vi respekterar den skyldighet gentemot våra kunder och vår omvärld som härleds ur vår grunduppgift. Vi disponerar vårt resultat till fördel för våra kunder. Vi får ökad kraft att utveckla tjänster och produkter, och i utvecklingsarbetet hörs våra kunders röst ännu bättre än förr.

Beslutet är historiskt. Affären, som har ett värde på totalt 3,4 miljarder euro, är ett av de största strukturella arrangemangen inom finansbranschen i Europa efter finanskrisen. Beslutet framhäver att vi ägs av finländare. Finland är vårt huvudmarknadsområde och vår uppgift är att med vår kraftiga insats värna om landets ekonomi och välfärd. Vi ser också till att våra kunder får sina internationella behov uppfyllda. Vår framgång är helt beroende av hur bra våra kunder klarar sig.

 

Helsingfors 10.2.2014

 

Reijo Karhinen

 

 

 
Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan