Hallinnointiperiaatteet – Corporate Governance

Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n tytäryhtiö ja kuuluu sekä toiminnallisesti että omistuksellisesti pankki-, vakuutus- ja varallisuudenhoitopalveluja tarjoavaan OP-Pohjola-ryhmään.

OP-Pohjola-ryhmä muodostuu noin 180 paikallisesta osuuspankista ja niiden omistamasta keskusyhteisöstä OP-Pohjola osk:sta tytäryhtiöineen.

OP-Pohjola-ryhmän rakenne

Pohjola-konsernin yhtiörakenne

Pohjola-konserniin kuuluvat emoyhtiö Pohjola Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt.