Pohjola – osa OP-Pohjola-ryhmää

OP-Pohjola-ryhmä tarjoaa asiakkailleen maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden.


Omistajajäseniä 1 404 229
Henkilöasiakkaita 3 819 000
Yritysasiakkaita 433 000
Henkilöstöä 11 983
Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan toimipaikkoja 353

Johtava markkina-asema

OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssipalveluiden tarjoaja Suomessa. Ryhmä on markkinajohtaja luotoissa, talletuksissa ja vahinkovakuuttamisessa kuin myös alan suurin toimija henkivakuutuksen maksutuloilla mitattuna.

Laajin asiakaskunta ja maan kattavin palveluverkko

OP-Pohjola-ryhmään kuuluminen tuo Pohjolalle kilpailuetua. OP-Pohjola-ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta, joista pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisiä asiakkaita on noin 1,5 miljoonaa. Ryhmällä on 350 pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan toimipaikkaa Suomessa ja sillä on maan kattavin palveluverkko ja laajin asiakaskunta. Noin puolet toimipaikoista tarjoaa sekä pankki- että vahinkovakuutuspalvelut. Laaja konttoriverkosto mahdollistaa merkittävän kasvu- ja ristiinmyyntipotentiaalin. Osana OP-Pohjola-ryhmää Pohjola pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaat keskittämisedut.

TNS Gallupin vuosittaisen pankkien ja vahinkovakuutusten vaihtotutkimuksen mukaan 41 prosenttia suomalaisista käyttää OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia pankkeja pääasiallisena pankkinaan ja 24 prosenttia Pohjola Vakuutusta pääasiallisena vakuutusyhtiönään.


Rakenne ja työnjako

OP-Pohjola-ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen. Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n merkittävin tytäryhtiö ja se toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina. Keskuspankkina Pohjola vastaa mm. ryhmän maksuvalmiudesta ja hoitaa ryhmän kansainvälistä liiketoimintaa.

OP-Pohjola osk:n muita merkittäviä tytäryhtiöitä ovat Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Palvelut Oy ja OP-Asuntoluottopankki Oyj.

OP-Pohjola-ryhmän rakenne