Yhteisvastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Yhteisvastuu OP-Pohjola-ryhmässä perustuu talletuspankkien yhteenliittymästä annettuun lakiin (Laki talletuspankkien yhteenliittymästä).

Lain mukaan ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk ja sen jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista.

  • OP-Pohjola osk vastaa jäsenluottolaitoksensa niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.
  • Jäsenluottolaitos on velvollinen suorittamaan OP-Pohjola osk:lle osuutensa määrästä, jonka OP-Pohjola osk on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta velalliseltaan.
  • Jäsenluottolaitosten vastuu määrästä, jonka OP-Pohjola osk on jonkun jäsenluottolaitoksen puolesta tämän velkojille suorittanut, jakautuu jäsenluottolaitosten kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Yhteisvastuu koskee OP-Pohjola osk:ta, OP-Pohjola-ryhmän jäsenosuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä, OP-Asuntoluottopankki Oyj:tä, OP-Kotipankki Oyj:tä ja OP-Prosessipalvelut Oy:tä. OP-Pohjola-ryhmän muut yhtiöt kuten vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin.

Ryhmän yhteisvastuu ja vakaa taloudellinen asema parantavat Pohjolan luottokelpoisuutta.