Hallinnointi ja johto

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, toimitusjohtaja Marjo Partio, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista henkilöistä Marjo Partio ei ole aikaisemmin kuulunut yhtiön hallitukseen.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain nojalla puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Pohjola Pankki Oyj:n (Pohjola) varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 22.3.2013 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen valiokuntien jäsenet.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: diplomi-insinööri Tom von Weymarn (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Marjo Partio (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg.

Riskienhallintavaliokunnan jäsenet ovat: liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Harri Sailas.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: pääjohtaja Reijo Karhinen (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Jukka Hienonen, Mirkku Kullberg ja Tom von Weymarn ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimitusjohtaja Jouko Pölönen 15.11 alkaen (Mikael Silvennoinen 15.11 saakka) ja jäseninä Vesa Aho, Karri Alameri, Hannu Jaatinen 28.10 alkaen (Reima Rytsölä 28.10 saakka), Petri Viertiö ja Tarja Ollilainen.

Jouko Pölönen on toiminut 15.11.2013 lähtien Pohjolan toimitusjohtajana. Lisäksi hän on jatkanut Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtajana. Jouko Pölönen seurasi tehtävässään Mikael Silvennoista, joka siirtyi perheyhtiönsä partneriksi ja hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitusammattilaiseksi.

Hannu Jaatinen on toiminut 28.10.2013 lähtien vt. Pankkitoiminnan johtajana ja Pohjola-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän seurasi tehtävässään Reima Rytsölää, joka siirtyi toisen yhtiön palvelukseen.