Henkilöstö ja palkitseminen

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 2 550 henkilöä eli 854 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Suurin osa vähennyksistä liittyy työsuhteiden siirtoon OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin sisällä.

 

Henkilöstön lukumäärät 31.12.2013 31.12.2012
Pankkitoiminta 634 745
Vahinkovakuutus 1 802 2 384
Varainhoito 88 153
Konsernitoiminnot 26 123
Yhteensä 2 550 3 404

 

Konsernin henkilöstöstä ulkomailla työskenteli yhteensä 402 henkilöä (395).

OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjolan muuttuva palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin yrityskohtaiseen palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen. Tarkemmat tiedot palkitsemisesta on kerrottu tilinpäätöksen liitetiedoissa.

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu