Henkilöstö ja palkitseminen

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 2 550 henkilöä eli 854 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Suurin osa vähennyksistä liittyy työsuhteiden siirtoon OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin sisällä.

 

Henkilöstön lukumäärät 31.12.2013 31.12.2012
Pankkitoiminta 634 745
Vahinkovakuutus 1 802 2 384
Varainhoito 88 153
Konsernitoiminnot 26 123
Yhteensä 2 550 3 404

 

Konsernin henkilöstöstä ulkomailla työskenteli yhteensä 402 henkilöä (395).

OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjolan muuttuva palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin yrityskohtaiseen palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen. Tarkemmat tiedot palkitsemisesta on kerrottu tilinpäätöksen liitetiedoissa.