Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit vuonna 2013 olivat 45 miljoonaa euroa (43). Tästä 15 miljoonaa euroa (19) kohdistui Pankkitoimintaan, 27 miljoonaa euroa (22) Vahinkovakuutustoimintaan, 2 miljoona euroa (1) Varainhoitoon ja 1 miljoonaa euroa (2) Konsernitoimintoihin. Investoinnit olivat pääasiassa tietojärjestelmäinvestointeja.