Pohjolan tehostamisohjelma

Vuoden 2012 lopussa aloitetulla Pohjola-konsernin tehostamisohjelmalla haetaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä vuoden 2015 loppuun mennessä. Henkilöstövähennykset tuovat noin 40 % arvioiduista säästöistä. Loput säästöistä syntyvät päällekkäisiä toimintoja purkamalla sekä toimintatapoja yhtenäistämällä koko OP-Pohjola-keskusyhteisökonsernin tehostamisohjelman puitteissa. Koko keskusyhteisökonsernin vuosittainen kustannussäästötavoite on 150 miljoonaa euroa vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kaikkiaan 50 miljoonan euron vuotuisista säästöistä saavutettiin 55 % vuonna 2013 ja arvioidaan saavutettavan 24 % vuonna 2014 ja loppuosa vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoiteltavista kustannussäästöistä runsaat 60 % arvioidaan kohdistuvan vahinkovakuutustoimintaan, hieman yli 30 % pankkitoimintaan ja loput varainhoitoon.

Pohjola-konsernin taloudellisena tavoitteena on, että kulut ovat vuoden 2015 lopussa vuoden 2012 tasolla. Tehostamisohjelman puitteissa vuoden aikana saavutetuista 27 miljoonan euron säästöistä huolimatta Pohjola-konsernin kulut ylittivät vuoden 2012 tason, mihin osaltaan vaikutti 19 miljoonan euron pankkivero. Säästöistä valtaosa kohdistui henkilöstökuluihin. Vahinkovakuutuksen osuus kulusäästöistä oli 58 %, pankkitoiminnan 36 % ja varainhoidon 6 %.

OP-Pohjola päätti syyskuussa uudistaa ICT-palveluidensa toimintamallia ulkoistamalla osan sovelluskehityksestä ja -ylläpidosta Accenturelle ja CGI:lle. Ulkoistuksella tavoitellaan siirtymäajan jälkeen yli 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä OP-Pohjola-ryhmässä. Pohjola-konsernin osuus näistä säästöistä sisältyy jo aikaisemmin kerrottuun 50 miljoonan euron säästötavoitteeseen.