Pankkitoiminta

Pohjolan Pankkitoiminta tarjoaa ratkaisuja yritysten ja yhteisöjen rahoitus- ja taloudenhallintatarpeisiin. Näissä palveluissa Pohjola on toiseksi suurin toimija Suomessa.

Pohjolan Pankkitoiminta muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Yrityspankki, Markets ja Baltia. Keskeisenä tavoitteena on vakaa ja kannattava kasvu.

Pankkitoiminnan perustan muodostavat asiakkaan liiketoiminnan ja tarpeiden syvällinen ymmärrys. Kokonaisvaltaisten ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille joustavasti ja pitkäjänteisesti edellyttää, että Pohjolassa työskentelee toimialan osaavin ja motivoitunein henkilöstö.

Vuosi 2013

  • Pitkäjänteinen, joustava ja asiakaskeskeinen toimintatapa vahvisti Pohjolan asemaa suomalaisten yritysten rahoittajana.
  • Pohjola oli johtava järjestäjä suomalaisten yritysten euromääräisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuissa (Lähde: Bloomberg).
  • Pohjola arvostettiin jo kolmantena vuonna peräkkäin maan parhaaksi Trade Finance -pankiksi (Lähde: TNS Sifo Prospera 2011, 2012 ja 2013).
  • Yrityskonttorin avaaminen Vilnaan Liettuaan vahvisti Pohjolan kansainvälistä palvelukykyä luoden entistä paremmat mahdollisuudet suomalaisten yritysten palvelemiseen Suomen lähialueilla.

Vuonna 2013 pankkitoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 251 miljoonaa euroa (221). Asiakasliiketoiminnan volyymien ja marginaalien nousu sekä arvonalentumisten määrän lasku vahvistivat pankkitoiminnan tulosta. Yrityspankkitoiminnan tulos ennen veroja vahvistui selvästi ja  oli 185 miljoonaa euroa (152). Marketsin tulos ennen veroja oli 66 miljoonaa euroa (70).

Lue lisää Pankkitoiminnan tuloksesta Pohjolan hallituksen toimintakertomuksesta.

Strategia

Pohjolan lokakuussa 2012 vahvistetussa strategiassa Pankkitoiminnan keskeisenä tavoitteena on pääoman tuoton parantaminen syventämällä pitkäaikaisia asiakassuhteita, kohdentamalla kasvu entistä tarkemmin ja varmistamalla toiminnan tehokkuus.

Keskeiset kasvualueet ovat:

  • aseman vahvistaminen kotimaisten yritysten joukkolainaemissioiden järjestäjänä
  • aseman vahvistaminen yritysten maksuliike- ja kassanhallintapalveluissa, johdannaisissa ja valuuttakaupassa
  • markkina-aseman kasvattaminen keskisuurissa yrityksissä ja Baltiassa.

Markkina-aseman vahvistuessa yhä asiakaslähtöisempää palvelua

Yrityspankissa vuosi 2013 oli menestyksekäs. Pohjolan markkinaosuus euromääräisestä yritysluottokannasta nousi 22,1 prosenttiin (21,5) ja rahoitusyhtiötuotteista 37,0 prosenttiin (34,4).  Pohjola oli lisäksi yksi suurimmista syndikoitujen luottojen järjestäjistä Suomessa. Pohjola vahvisti asemaansa myös yritystalletuksissa, pankkitakauksissa ja trade financessa.

Yritysluottojen kysyntä oli vahvaa erityisesti alkuvuonna, mutta hiljentyi loppuvuoden aikana. Luottokanta kasvoi vuodessa 5 prosenttia 14,2 miljardiin euroon ja ylitti markkinoiden keskimääräisen 4 prosentin kasvuvauhdin. Yritysluottojen keskimarginaali nousi vuodessa 5 korkopistettä 1,57 prosenttiin.

Pohjola Pankki on toiminut valtion maksuliikenteen päävälittäjänä 1.12.2012 alkaen. Sopimuskausi kestää seitsemän vuotta. Päävälittäjäpankin tehtäviin kuuluu kaikki maksuliike- ja laskujenvälityspalvelut, esimerkiksi veronpalautusten välittäminen. Tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa sähköinen sopimusten hallinta ja verkkolaskutusportaalin käyttöönotto. Pohjolan maksuliikevolyymit kasvoivat voimakkaasti vuonna 2013, kun lähtevien maksujen määrä (euroa) kasvoi 78 prosenttia ja saapuvien maksujen määrä (euroa) 168 prosenttia. 

Trade Financessa otettiin käyttöön uusi dokumenttimaksujärjestelmä, joka tarjoaa asiakkaille useita helppokäyttöisiä, nopeita ja asiakkaiden operatiivisia riskejä pienentäviä työkaluja ja markkinoiden parhaan raportoinnin. Järjestelmä on kehitetty Pohjolan pankkiliiketoiminnassa yhteistyössä asiakkaiden kanssa, mikä on mahdollistanut ohjelman kehitystyössä nopean reagoinnin asiakkaiden antamaan palautteeseen ja toiveisiin.


Pääomamarkkinoiden merkitys yritysten rahoituskanavana jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Euromääräisiä yritysjoukkovelkakirjoja laskettiin liikkeelle Suomessa 35 kappaletta 3,95 miljardin euron edestä, joista Pohjola Markets oli mukana pääjärjestäjänä ennätyksellisesti lähes puolessa (16 kpl). Pohjola Markets panosti vuoden 2013 aikana erityisesti asiakaskaupankäyntiin ja sen tuotot kasvoivatkin yli 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tuli etenkin valuutta- ja korkosuojauksista. Osakevälityksen kaupankäyntivolyymit nousivat viisi prosenttia Nasdaq OMX Helsingin pörssin vaihdon laskiessa neljä prosenttia.

Pohjola Markets panostaa jatkuvasti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Tämän johdosta mm. sähköisen valuuttakaupan kappalemäärä on kasvanut 87 prosentilla ja sähköisessä joukkolainakaupankäynnissä on saatu satoja uusia kansainvälisiä instituutioasiakkaita.

Suuryritysasiakkaat arvostivat Pohjolan palvelukyvyn korkealle Scandinavian Financial Researchin tutkimuksessa erityisesti kahdenkeskisessä lainauksessa, syndikoiduissa luotoissa ja korkojohdannaisissa. Keskisuurissa yrityksissä asiakkaamme arvostivat Pohjolan toimintaa takauksissa, kahdenkeskisessä lainauksessa ja hyödykejohdannaisissa.

 

Laatuarvioinnit, suuret yritykset:

 Laatuarvioinnit, keskisuuret yritykset:

 

 

Pohjolan Pankkitoiminta jatkaa strategian määrätietoista toteuttamista vahvistamalla kilpailuetua velkapääomamarkkinoilla ja johdannaisliiketoiminnassa. Uutta kasvua luodaan myös kehittämällä palvelukykyä maksuliikkeessä ja valuuttakaupassa. Kansainvälisen toiminnan kehittämisen ensisijainen päämäärä on turvata kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut asiakkaille ja vahvistaa OP-Pohjola-ryhmän kokonaistarjoomaa.

Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvan strategian mukaisesti Pohjola pyrkii varmistamaan, että Pohjola-konsernin koko tuote- ja palveluosaaminen on asiakkaidemme käytössä.