Varainhoito

Pohjola Varainhoito on johtava varainhoitaja Suomessa. Pohjola Varainhoidolla on Suomessa ainutlaatuinen palvelukonsepti, jossa yhdistyy vahva, paikallinen organisaatio ja asiakastuntemus, kansainvälinen osaaminen ja kumppanuudet ja kaikki omaisuusluokat kattava tuotetarjonta.

Pohjola Varainhoito tarjoaa instituutiosijoittajille täyden palvelun varainhoitoa, joka asiakkaan tarpeiden mukaan voi olla täyden valtakirjan varainhoitoa, sijoituskonsultointia tai yksittäisiä rahastovaihtoehtoja sekä OP-rahastoista että laajasta joukosta kansainvälisten yhteistyökumppaneiden rahastoja. Pohjola Private tarjoaa yksilöllistä ja kokonaisvaltaista varainhoitoa varakkaille yksityishenkilöille ja suvuille. Palvelukonsepti kattaa myös räätälöidyt henki- ja vahinkovakuutukset sekä pankkipalvelut.

Pohjola-konsernin varainhoitotoiminnan muodostavat Pohjola Varainhoidon lisäksi Pohjola Kiinteistösijoitus, Pames ja osakkuusyhtiö Access Capital Partners Group.

Vuosi 2013

  • Sijoitustoiminnan tuotot olivat pääosin hyvällä tasolla. Korkosijoituksissa tuotot olivat erinomaisia. Varainhoidon hoitamista OP-rahastoista 59 prosentin tuotto ylitti vertailuindeksin tuoton.
  • Pohjola Varainhoito säilytti markkina-asemansa Suomen johtavana instituutiovarainhoitajana.
  • Pohjola toi markkinoille menestyksekkäästi kolme uutta kiinteistösijoitustuotetta, REDS:n (Real Estate Debt and Secondaries), OP-Vuokratuoton ja Pohjola Asuntorahasto I Ky:n. REDS on rahastojen rahasto -muotoinen pääomarahasto, OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto ja Pohjola Asuntorahasto I Ky asuntoihin sijoittava kiinteistöpääomarahasto.

Vuonna 2013 Varainhoidon tulos ennen veroja laski 24 miljoonaan euroon (32) tuottosidonnaisten palkkioiden jäätyä selvästi edellisen vuoden korkeaa tasoa alhaisemmiksi. Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 53 prosennttia (47).

 

Lue lisää Varainhoidon tuloksesta hallituksen toimintakertomuksesta.

 

Strategiassa keskeistä ylivertaisen asiakaskokemuksen rakentaminen

Pohjolan lokakuussa 2012 vahvistettu strategiassa Varainhoidon keskeisenä tavoitteena on tukea OP-Pohjola-ryhmän tavoitetta nousta maan johtavaksi toimijaksi varallisuudenhoitopalveluissa panostamalla ryhmän vakuutusyhteisöjen ja sijoitusrahastojen varainhoitoon sekä asemansa vahvistamiseen keskisuurten instituutioiden ja varakkaiden sukujen varainhoitajana.

Pohjola Varainhoito säilytti markkina-asemaansa Suomen johtavana instituutiovarainhoitajana. Varainhoidolla on erittäin kattava peitto suomalaisessa instituutioasiakaskunnassa ja yli 50 prosenttia SFR:n haastattelemista instituutioasiakkaista käyttää Pohjola Varainhoidon palveluja.

Pohjola Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 16 prosenttia ja oli 37,9 miljardia euroa.

Vuonna 2013 Pohjola Varainhoito panosti voimakkaasti lisäarvopalveluiden, kuten sijoitusriskienhallinnan ja sijoitussalkkujen Solvenssi II -analyysijärjestelmän kehittämiseen. Asiakkaat ottivat lisäarvopalvelut kiinnostuneina vastaan Pohjola Varainhoidon järjestämissä sijoittajatilaisuuksissa, joihin osallistui vuonna 2013 ennätysmäärä nykyisiä ja uusia asiakkaita. Pohjola Varainhoito tarjoaa asiakkailleen toimialan vahvimman organisaation ja laajimmat lisäarvopalvelut myös jatkossa.