Konsernin oman pääoman muutoslaskelmaKäyvän arvon rahasto

 
Milj. e Osake-
pääoma
Käypään
arvoon
arvosta-
misesta
Rahavirran suojauk-
sesta
Muut
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 428 -159 10 1 093 934 2 306
Tilikauden laaja tulos 303 13 0 276 592
  Kauden tulos 283 283
  Muut laajan tuloksen erät 303 13 0 -7 309
Voitonjako -129 -129
  A-osakkeelle 0,41 eur/osake -103 -103
  K-osakkeelle 0,38 eur/osake -26 -26
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet .       0 0
Muut 0 0
Oma pääoma 31.12.2012 428 144 23 1 093 1 081 2 769
 
 
 

Käyvän arvon rahasto      
Milj. e Osake-
pääoma
Käypään
arvoon
arvosta-
misesta
Rahavirran suojauk-
sesta
Muut
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 428 144 23 1 093 1 081 2 769
Tilikauden laaja tulos 8 -12 0 422 419
  Kauden tulos 424 424
  Muut laajan tuloksen erät 8 -12 0 -2 -6
Voitonjako -145 -145
  A-osakkeelle 0,46 eur/osake -116 -116
  K-osakkeelle 0,43 eur/osake -29 -29
Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet .       -1 -1
Muut 1 1
Oma pääoma 31.12.2013 428 152 11 1 093 1 358 3 043