Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

VASTUUSITOUMUKSIA JA JOHDANNAISIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

MUUT LIITETIEDOT