Vuosi 2013

Pohjola-konsernin tulos vuodelta 2013 oli ennätyksellinen ja konsernin markkina-asema vahvistui. Tulosparannuksen keskeiset tekijät olivat vahva menestys asiakasliiketoiminnoissa, erityisesti pankki- ja vakuutustoiminnoissa, sekä tehostamisohjelman tuomat kulusäästöt. Rahoitus- ja maksuvalmiusasema säilyi hyvänä ja Core Tier 1 -vakavaraisuus vahvistui.

 

Tulos ennen veroja

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2013 Pohjola jatkoi vahvaa kasvuaan saavuttaen ennätystuloksen.

Lue toimitusjohtaja Jouko Pölösen katsaus.
 

Tulos

Pohjola-konsernin tulos ennen veroja 2013  473 milj. €

 

Riskienhallinta ja vakavaraisuus

Lue lisää Hallituksen toimintakertomuksesta: Riskienhallinta ja Vakavaraisuus