Osakesijoittajat

Pohjolan strategian mukainen sidosryhmälupaus osakkeenomistajille on, että osakkeemme kokonaistuotto on pohjoismaisen pankki- ja vakuutusverrokkiryhmän kärkitasoa. Vuonna 2013 Pohjolan osakkeen kokonaistuotto alitti pohjoismaisten pankki- ja vakuutusverrokkien kokonaistuoton.

Osinkopolitiikka ja osingot

Pohjolan strategisena tavoitteena on jakaa osinkona 50 prosenttia tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1 -vakavaraisuus säilyy vähintään 10 prosentissa. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko vuodelta 2013 on 0,67 euroa (0,46) jokaista A-osaketta ja 0,64 euroa (0,43) jokaista K-osaketta kohden. Tämä vastaa 50 prosentin osingonjakosuhdetta. Vuosina 2009–2013 osinkosuhde on ollut keskimäärin 53 prosenttia.2013* 2012 2011 2010 2009
A-sarjan osake, € 0,67 0,46 0,41 0,40 0,34
K-sarjan osake, € 0,64 0,43 0,38 0,37 0,31

* Hallituksen ehdotuksen mukaan

Yhtiökokous ja osingonmaksuun liittyvät päivämäärät

Pohjolan yhtiökokous pidetään torstaina 20.3.2014 klo 14 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressitiloissa osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Yhtiökokouskutsu julkistettiin pörssitiedotteena 17.2.2014.

10.3.2014 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
20.3.2014 Yhtiökokous
21.3.2014 Osingon irtoamispäivä
25.3.2014 Osingonmaksun täsmäytyspäivä
3.4.2014 Osingon maksupäivä

Siirry Pohjolan yhtiökokous 2014 -sivustolle

Tulosjulkistukset ja taloudellinen informaatio 2014

Pohjola Pankki Oyj julkistaa osavuosituloksensa vuonna 2014 seuraavasti:

29.4.2014 Osavuosikatsaus Q1/2014
6.8.2014 Osavuosikatsaus Q2/2014
29.10.2014 Osavuosikatsaus Q3/2014

Osavuosikatsaukset julkaistaan n. klo 8 Suomen aikaa suomeksi, englanniksi sekä ruotsiksi ja ne ovat saatavissa tausta-aineistoineen Pohjolan verkkosivuilta osoitteesta www.pohjola.fi > Media > Julkaisut.

Pohjolan johto järjestää analyytikoille ja tiedotusvälineille säännöllisesti tiedotustilaisuuksia sekä tapaa osake- ja velkasijoittajia kahdenkeskisissä tapaamisissa, ryhmätilaisuuksissa sekä seminaareissa. Pohjola noudattaa kolmen viikon hiljaista aikaa ennen tuloksen julkistamista.

Tutustu Pohjolan tiedonantopolitiikkaan 

Siirry Pohjolan sijoittajakalenteriin

OP-Pohjola osk:n julkinen ostotarjous

OP-Pohjola osk on 6.2.2014 ilmoittanut tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista. Tarjoushinta on 16,80 € kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin 5.2.2014 ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkaa 24.2.2014 ja tarjouksen odotetaan olevan voimassa arviolta 1.4.2014 asti.

Pörssitiedote: OP-Pohjola osk:n julkinen vapaaehtoinen ostotarjous kaikista Pohjolan osakkeista alkaa 24.2.2014 (Liittenä: OP-Pohjola osk:n tarjousasiakirja sekä OP-Pohjola osk:n tarjouksen keskeiset ehdot)

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on antanut 13.2.2014 arvopaperimarkkinalain mukaisen lausunnon OP-Pohjola osk:n ostotarjouksesta. Pohjolan hallitus on lausunnossaan katsonut, että ostotarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa ja suositellut osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Osana ostotarjouksen arviointia Pohjolan hallitus on pyytänyt Deutsche Bank AG:lta (Lontoon sivuliike) ns. fairness opinion -lausunnon (”Fairness Opinion -lausunto”) koskien tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisesta näkökulmasta niiden osakkeenomistajien suhteen, jotka eivät ole tarjouksentekijän osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja taikka näiden osakkuusyhtiöitä tai vastaavia tahoja.

Pörssitiedote: Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen lausunto OP-Pohjola osk:n vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta

 
Jaa tämä sivu
Tallenna tämä sivu aineistopankkiinPoista sivu aineistopankista
Tulosta sivu