Strategian kuvaus

Pohjola tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille korkeatasoiset ja monipuoliset pankki-, varainhoito- ja vahinkovakuutuspalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut.

Suomi ja Suomen lähialueet ovat Pohjolan keskeinen markkina-alue. Pohjola tuntee asiakkaansa hyvin ja toimii heidän kanssaan tiiviissä vuorovaikutuksessa. Yhtiö rakentaa asiakassuhteita pitkäjänteisesti tavoitteenaan monipuoliset kokonaisasiakkuudet. Palveluverkkoa kehitetään Suomessa ja Suomen lähialueilla. Muilla markkina-alueilla Pohjolan palvelukyky perustuu yhteistyöhön laadukkaiden, paikallisten tai kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Pohjola erottuu kilpailussa osaamisellaan ja korkeatasoisilla ratkaisuilla. Kilpailuedut perustuvat asiakaskeskeiseen toimintaan, kokonaisvaltaiseen finanssipalveluun sekä vakaaseen omistuspohjaan. Osana OP-Pohjola-ryhmää, joka on Pohjolan suurin osakkeenomistaja, yhtiöllä on käytettävissään toimialan laajin ja monipuolisin palveluverkko sekä suurin asiakaskunta Suomessa.

Pohjola pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa ja kasvamaan kannattavasti tuottaakseen kilpailukykyisen kokonaistuoton osakkeenomistajilleen. Yhtiö varmistaa toimintansa jatkuvuuden ylläpitämällä vahvaa vakavaraisuutta. Yhteisvastuu ryhmään kuuluvien osuuspankkien kanssa vahvistaa Pohjolan luottokelpoisuutta.

Kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja toimialan parhaan palvelun keskeisenä edellytyksenä on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaamispääomaa kehitetään systemaattisesti osana liiketoiminnan kehittämistä.

Strategian kiteytys