Toimitusjohtajan katsaus

OP-Pohjola Nyt: Toimitusjohtaja Jouko Pölönen kommentoi Pohjolan vuoden 2013 tulosta

Vuonna 2013 Pohjola jatkoi vahvaa kasvuaan saavuttaen samalla ennätystuloksen. Pankki-, vakuutus- ja varainhoitoliiketoimintojen volyymit kasvoivat markkinoita nopeammin ja konsernin markkina-asema vahvistui. Yritysluottokanta kasvoi vuoden 2013 aikana 5 prosenttia, vakuutusmaksutuotot 11 prosenttia ja varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat 16 prosenttia. Ristiinmyynti osuuspankkien kanssa jatkui menestyksekkäästi ja yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä ylitti puolitoista miljoonaa.

Pohjolan tulos ennen veroja parani 101 miljoonaa euroa 473 miljoonaan euroon. Tulosparannuksen keskeiset tekijät olivat vahva menestys asiakasliiketoiminnoissa, erityisesti pankki- ja vakuutustoiminnoissa, sekä tehostamisohjelman tuomat kulusäästöt. Roolimme suomalaisten yritysten rahoittajana vahvistui edelleen ja markkinaosuutemme euromääräisissä yritysluotoissa nousi 22,1 prosenttiin. Luottokannan laatu säilyi hyvänä. Vahinkovakuutuksessa asemamme Suomen johtavana vahinkovakuuttajana vahvistui ja etuasiakastalouksien määrä kasvoi yli 45 000 taloudella 615 000 talouteen. Vahinkovakuutuksessa operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli ennätystasolla 86,9 prosenttia. Varainhoidossa hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 37,9 miljardiin euroon. Varainhoidon tulos jäi edellisvuodesta pienentyneiden tuottoperusteisten palkkioiden vuoksi.

Vuosille 2013–2015 kohdistuvan 50 miljoonan euron tehostamisohjelman säästöt vuonna 2013 olivat 27 miljoonaa euroa. Säästöistä huolimatta konsernin kokonaiskulut ylittivät vuoden 2012 tason, mihin osaltaan vaikutti 19 miljoonan euron pankkivero. Tehostamisohjelma jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka, minkä avulla tulemme edelleen parantamaan toimintamme tehokkuutta.

Rakennamme pitkäjänteisesti tulevaisuutta ja menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Arvojemme mukaisesti kuljemme asiakkaidemme rinnalla niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Tavoitteenamme on luoda asiakaskokemuksesta kilpailuetu. Tämä edellyttää syvällistä ymmärrystä asiakkaidemme nykyisistä ja tulevista tarpeista, tinkimätöntä palveluasennetta, palveluiltamme korkeaa laatua sekä kohtaamisia, jotka asiakkaamme kokevat hyödyllisiksi. Päättyneen vuoden aikana rakensimme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia ratkaisuja mm. käyttöpääoman tehostamiseen, likviditeetin hallintaan, riskienhallintaan ja rahoitusmarkkinoiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelutarpeet kasvavat mm. ikääntymisen myötä. Näihin tarpeisiin lanseerasimme uudet terveysvakuutukset henkilöasiakkaille ja avasimme päiväkirurgiseen ortopediaan ja käsikirurgiaan erikoistuneen Omasairaalan. Omasairaalassa olemme pystyneet nopeuttamaan tapaturmavammoista toipumista merkittävästi. Samalla olemme saaneet asiakkailtamme runsaasti positiivista palautetta ja yli 90 prosenttia Omasairaalan asiakkaista on valmis suosittelemaan meitä.

Kaiken kaikkiaan Pohjolalla on takanaan erinomainen vuosi ja kaikkien aikojen paras tulos. Voimassa olevan osingonjakopolitiikan mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että noteeratulle A-sarjan osakkeelle maksetaan osinkoa 0,67 euroa ja ei-noteeratulle K-sarjan osakkeelle 0,64 euroa osaketta kohti. Ehdotus vastaa 50 prosentin osingonjakosuhdetta ja yhteensä 212 miljoonaa euroa.

Vuonna 2014 ja siitä eteenpäin eurooppalaiseen finanssisektorin valvontaan ja sääntelyyn on tulossa useita merkittäviä muutoksia mm. pankkiunionin perustamisen, taseiden läpivalaisun, stressitestien sekä uusien vakavaraisuus- ja likviditeettisäännösten käyttöönoton myötä. Pohjolan lähtökohdat alkaneeseen vuoteen ovat hyvät.

Pohjolan emoyhtiö OP-Pohjola osk ilmoitti 6.2.2014 tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjolan osakkeista. Pohjolan hallitus on 13.2.2014 antanut lausunnon ostotarjouksesta, jossa se suosittelee Pohjolan osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjousta seuraavassa, suunnitellussa uudelleenorganisoinnissa Pohjolan liiketoiminnot siirtyvät entistä tiiviimmin osaksi OP-Pohjola-ryhmää. Osana OP-Pohjola-ryhmää Pohjolalla on käytettävissään toimialan laajin palveluverkko ja Suomen laajin asiakaskunta. Näiden lisäksi vakaa omistuspohja ja yhteisvastuu ovat mahdollistaneet vahvan luottoluokituksen. OP-Pohjola-ryhmään kuuluminen on yksi keskeisimmistä kilpailueduistamme. Yhä tiiviimpänä osana ryhmää voimme jatkossa tarjota koko OP-Pohjola-ryhmän resurssit ja voimavarat asiakkaidemme käyttöön sekä jatkaa entistäkin vahvemmin asiakkaidemme kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kiitän lämpimästi osakkeenomistajiamme ja asiakkaitamme luottamuksesta sekä osuuspankkeja ja muita kumppaneitamme hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Kiitos kuuluu myös henkilöstöllemme, joka on tehnyt jälleen kerran loistavaa työtä alati muuttuvissa olosuhteissa.

Helsingissä 24.2.2014

Jouko Pölönen
Toimitusjohtaja