Affärsrörelser

Pohjola-koncernen tillhandahåller bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster för sina kunder. Under 2013 växte kundrörelsernas volymer snabbare än marknaden, och resultatet förbättrades särskilt inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen. Under fjolåret byggde Pohjola tillsammans med sina kunder upp innovativa lösningar för bl.a. likviditetshantering, effektivt utnyttjande av finansmarknaden, riskhantering samt tryggande av hälsa och välbefinnande.

Bankrörelsen

Expansion enkelt i närområdet

Den företagsvänliga atmosfären i Estland lockar finländska företag. Atria köpte företaget Valga lihatööstus 2005. År 2008 köptes ytterligare två företag: Wõro och Vastse-Kuuste.

- Baltikum var en intressant marknad och vi hade gått in för att expandera internationellt.

Målet med expansionen var tillväxt. Samtidigt utvidgade vi också till Ryssland, berättar Atria-koncernens verkställande direktör Juha Gröhn. Enligt Gröhn skedde utvidgningen enligt en typisk process. Atria gjorde först en detaljerad analys av den lokala köttmarknaden och av fördelarna som samarbetet kunde ge.

Läs mer

Skadeförsäkringen

Omasairaala ger snabb hjälp

Sjukhuset Omasairaala i Lillhoplax i Helsingfors håller vad det lovar. Det anser i varje fall Olli Rimpiläinen, som bröt sitt nyckelben på en skidresa.

- Jag håller på med snowboarding och då händer det allt möjligt smått. Jämfört med mina tidigare erfarenheter är vården på Omasairaala snabbare och smidigare. Här följer man en minuttidtabell och jag har inte en enda gång behövt vänta på behandlingen, säger han.

Ollis olycka inträffade på den sista semesterdagen i Italien. Genast efter resan ringde Olli till Pohjola som rekommenderade vård vid sjukhuset Omasairaala som är specialiserat på ortopediska sjukdomar och skador. Han fick tid till läkaren på tisdag och redan på onsdag var han på operationsbordet.

Läs mer

 

Kapitalförvaltningen

Innovativa placeringslösningar

Pohjola Kapitalförvaltning har redan i flera år erbjudit Finlands äldsta arbetspensionsanstalt för den privata sektorn, Sjömanspensionskassan, olika tjänster för institutionella placerare. År 2013 deltog Sjömanspensionskassan i den första teckningen i Real Estate Debt and Secondaries (REDS), som är en fastighetsfond-i-fond som Pohjola Kiinteistösijoitus har grundat. Fonden placerar tillgångarna i internationella fastighetsfonders sekundärmarknadsandelar, i fastighetsskuldfonder samt i andra placeringsobjekt som särskilt drar fördel av läget på fastighetsmarknaden. De tre grundpelarna i fondens placeringsstrategi motsvarar bra det rådande läget på marknaden där osäkerheten i ekonomin och den stramare regleringen ger kunniga finländska placerare goda köp- och finansieringsmöjligheter.

Läs mer

 

 

 

 

 

Bankrörelsens nyckeltal


2013 2012
Resultat före skatt, milj. € 251 221
Kredit-
och garantistocken, mrd. €
16,9 16,2
Företagskrediternas snittmarginal, % 1,57 1,52
Nedskrivningar av fordringar i kredit-
och garantistocken, %
0,2 0,34
Operativ kostnads/intäktsrelation, % 36 34
Antal anställda 634 745