År 2013

Pohjola-koncernens resultat 2013 var rekordartat och koncernens marknadsposition stärktes under 2013. Centrala faktorer för resultatförbättringen var den fina framgången i kundrörelserna, särskilt inom bank- och försäkringsrörelsen, samt de kostnadsinbesparingar som effektiviseringsprogrammet förde med sig. Finansierings- och likviditetspositionen hölls goda och Core Tier 1-kapitaltäckningen stärktes.

 

Centralt

 

 Resultat före skatt

 

Konsernens resultat före skatt, förändring 2012 vs 2013

 

Balansomslutning

 

Kapitalbas och kapitaltäckning

 

BNP volymförändring

 

Verkställande direktörens översikt

År 2013 fortsatte Pohjola att växa kraftigt och nådde samtidigt rekordresultat.

Läs Jouko Pölönen, Verkställande direktörens översikt

 

Resultat

Pohjola-konsernens resultat före skatt 2013 var 473 milj. €

 

Riskhantering och Kapitaltäckning

Läs mer i styrelsens verksamhetsberättelse: Riskhantering och Kapitaltäckningen.

 

 
 
 
Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan