År 2013

Pohjola-koncernens resultat 2013 var rekordartat och koncernens marknadsposition stärktes under 2013. Centrala faktorer för resultatförbättringen var den fina framgången i kundrörelserna, särskilt inom bank- och försäkringsrörelsen, samt de kostnadsinbesparingar som effektiviseringsprogrammet förde med sig. Finansierings- och likviditetspositionen hölls goda och Core Tier 1-kapitaltäckningen stärktes.

 

 

 Resultat före skatt

 

Verkställande direktörens översikt

År 2013 fortsatte Pohjola att växa kraftigt och nådde samtidigt rekordresultat.

Läs Jouko Pölönen, Verkställande direktörens översikt

 

Resultat

Pohjola-konsernens resultat före skatt 2013 var 473 milj. €

 

Riskhantering och Kapitaltäckning

Läs mer i styrelsens verksamhetsberättelse: Riskhantering och Kapitaltäckningen.