Investerare

Pohjolas löfte till intressentgruppen aktieägarna är, i enlighet med den strategi som fastställdes 2012, att den totala avkastningen på Pohjolas aktie är i toppklass bland de nordiska jämförelsegrupperna inom bank och försäkring. År 2013 den totala avkastningen på Pohjolas aktie var lägre än jämförelsegruppen för banken och försäkring. Pohjolas aktiekurs var som högst 14,67 euro.

Pohjolas strategiska mål är att utdelningen ska utgöra minst 50 procent av räkenskapsperiodens resultat förutsatt att Core Tier 1 håller sig vid minst 10 procent. Pohjola Bank Abp:s styrelse föreslår för bolagsstämman att utdelningen för 2013 ska uppgå till 0,67 euro (0,46) för varje A-aktie och 0,64 euro (0,43) för varje K-aktie. Det motsvarar ett utdelningsförhållande på 50 procent.

OP-Pohjola-gruppens kapitalanskaffning på den internationella marknaden sker så att Pohjola Bank Abp och OP-Bostadslånebanken Abp emitterar skuldinstrument. År 2013 förblev OP-Pohjola-gruppens tillgång på finansiering god. Pohjola emitterade under året långfristiga obligationslån för 1,9 miljarder euro och utökade sina kapitalanskaffningskällor genom att emittera sina första Samurai-obligationslån på den japanska marknaden. Grunden för kapitalanskaffningen är starka AA-ratingar från två ratinginstitut. Endast två andra nordiska banker utöver Pohjola har en rating på AA för långfristig kapitalanskaffning av två ratinginstitut. 

 

 

 

Rating för långfristig kapitalanskaffning 31.12.2013

Pohjola Bank Abp:s starka ratingar baserar sig genom det solidariska ansvaret på hela OP-Pohjola-gruppens finansiella ställning.


OP-Pohjola anl:s offentliga uppköpserbjudande

OP-Pohjola anl har meddelat om ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola Bank Abp. Anbudspriset är 16,80 euro per A- och K-aktie. Premien är 18,1 % i förhållande till avslutskursen 5.2.2014 och 23,3 % (30,5 %) i förhållande till den med handelsvolymen vägda medelkursen under de senaste 6 månaderna (12 månaderna). Tiden för godkännande av uppköpserbjudandet börjar 24.2.2014 och Erbjudandet förväntas vara i kraft till 1.4.2014.

Börsmeddelande: OP-Pohjola anl:s frivilliga offentliga uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pohjola börjar 24.2.2014 (Bilagar: Erbjudandevillkor och Offer Document (på engelska))

Styrelsen för Pohjola har 13.2.2014 givit en utlåtande gällande erbjudander i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Enligt Pohjolas Styrelse innebär Erbjudandet ett skäligt alternativ för aktieägarna under de rådande omständigheterna och rekommenderar Pohjolas aktieägare att godkänna Erbjudandet. Som en del av utvärdering av Erbjudandet har Pohjolas Styrelse begärt av Deutsche Bank AG (filialen i London) ett s.k. fairness opinion-utlåtande (”Fairness Opinion-utlåtandet”) gällande skäligheten, i ekonomiskt avseende, av Erbjudandepriset för Pohjolas aktieägare, som inte är Budgivarens intressebolag eller dessas intressebolag.

Börsmeddelande: Styrelsen för Pohjola Bank Abp:s utlåtande avseende OP-Pohjola anl:s frivilliga offentliga uppköpserbjudande  

 

 
Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan