Pohjola – en del av OP-Pohjola-gruppen

Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. OP-Pohjola erbjuder sina kunder landets mest omfattande och mångsidiga helhet av bank-, kapitalförvaltning- och försäkringstjänster.


Ägarkunder 1 404 229
Privatkunder 3 819 000
Företagskunder 433 000
Antal anställda 11 983
Bank- och skadeförsäkringsrörelsens kontor 353

Ledande marknadsposition

OP-Pohjola-gruppen är den ledande tillhandahållaren av finanstjänster i Finland. Gruppen är marknadsledare inom krediter, insättningar och skadeförsäkringar. Också mätt med livförsäkringens premieinkomst är gruppen branschens största aktör.

Den mest omfattande kundkåren och betjäningsnätverket

Genom att höra till OP-Pohjola-gruppen får Pohjola konkurrensfördelar. OP-Pohjola-gruppen har över fyra miljoner kunder av vilka cirka 1,5 miljoner är gemensamma bank- och skadeförsäkringskunder. Gruppen har 350 kontor med bank- och skadeförsäkringsrörelse i Finland och landets mest omfattande nätverk av kontor och den största kundkåren. Ungefär hälften av kontoren erbjuder både bank- och skadeförsäkringstjänster. Det omfattande kontorsnätet ger en betydande potential för tillväxt och korsförsäljning. Till följd av integrationen kan Pohjola erbjuda sina kunder de bästa koncentreringsförmånerna.

Enligt TNS Gallups årliga undersökning som gäller byte av bank och försäkringsbolag anlitar 41 procent av finländarna bankerna inom OP-Pohjola-gruppen som huvudbank och 24 procent Pohjola Försäkring som huvudsakligt försäkringsbolag.OP-Pohjola-gruppens struktur och arbetsfördelning

OP-Pohjola-gruppen består av cirka 180 andelsbanker och deras centralinstitut OP-Pohjola anl jämte dotterbolag och närstående företag. Pohjola Bank Abp är OP-Pohjola anl:s viktigaste dotterbolag. Det fungerar som OP-Pohjola-gruppens centralbank. Pohjola svarar bl.a. för gruppens likviditet och sköter gruppens internationella affärsrörelse.

Andra viktiga dotterbolag till OP-Pohjola anl är Helsingfors OP Bank Apb, OP-Livsförsäkrings Ab, OP-Tjänster Ab och OP-Bostadslånebanken Apb.

OP-Pohjola-gruppens struktur