Ansvarskänsla

I Pohjola är ansvarskänslan en fast del av affärsrörelsen, och i enlighet med strategin, utvecklas den som en del av OP-Pohjolas samhällsansvarsprogram. OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsprogram omfattar fem delomården, deras KPI-indikatorer och mål för indikatorerna.

Ytterligare upplysningar om OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsprogram finns i OP-Pohjola-gruppens årsredovisning för 2013, som omfattar samhällsansvarsrapporten i enlighet med GRI G4-riktlinjerna.

 
Dela den här sidan
Spara sidan i materialbankenTa bort
Skriv ut den här sidan